Tilastoja tasa-arvosta

Tilastokeskuksen Sukupuolten tasa-arvo -teemasivulle on koottu tilastoja aihealueittain. Tilastot on jaoteltu sukupuolen mukaan. Tilastoja löytyy muun muassa väestörakenteesta, koulutuksesta, perheestä, työmarkkinoista sekä palkoista ja työvoimakustannuksista.

Tasa-arvotiedon keskuksen sivuilta löytyy linkkejä eri tilastolähteisiin. Sivuilta löytyy muun muassa kansallisia tasa-arvotilastoja muista Pohjoismaista.

YK:n tilastoissa vertaillaan sukupuolten välistä tasa-arvoa eri aihealueilla. Tilastoissa naisia ja miehiä vertaillaan keskenään muun muassa terveyden, koulutuksen ja työn mukaan.

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön, OECD:n, sivuilla on sukupuolten välistä tasa-arvoa käsittelevää kansainvälistä tilastotietoa.

OECD:n Wikigender-sivuilla annetaan tietoa siitä, mitkä asiat ovat sukupuolisidonnaisia.

Lisätietoja

Sari Kauppinen, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Johdon tuki- yksikkö / JOT, Arviointiryhmä / ARVI 0295163275