FI SV

Information om arbetsplikt inom hälso- och sjukvården

Syftet med att införa arbetsplikt i enlighet med beredskapslagen är att trygga hälso- och sjukvårdssystemets funktionsförmåga och tillgången till personal medan pandemin pågår. 

Den 25 mars 2020 utfärdade statsrådet en förordning om ibruktagning av befogenheten när det gäller skyldigheten för personal inom hälso- och sjukvården att utföra arbete. Förordningens giltighetstid har förlängts till den 13 maj 2020. 

Införande av arbetsplikt är en sista utväg för att säkerställa hälso- och sjukvårdens resurser.

Social- och hälsovårdsministeriet har samlat information om införande av arbetsplikt.

På arbets- och näringsministeriets webbplats har man samlat frågor och svar om arbetsplikt inom hälso- och sjukvården

Lisätietoja

Juha Luomala, sosiaalineuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto / APO, Asiakkaat ja henkilöstö -yksikkö / ASI 0295163492  


Eila Mustonen, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto / APO, Asiakkaat ja henkilöstö -yksikkö / ASI 0295163460