Samapalkkaisuus

Keskimäärin säännöllisen työajan perusteella maksettava naisen palkka on noin 16,1 % miehen palkkaa pienempi. 

Tasa-arvoinen palkkaus on oikeudenmukaisen, laadukkaan ja tuottavan työelämän perusedellytys. Hallitus ja työmarkkinakeskusjärjestöt ovat sitoutuneet edistämään palkkatasa-arvoa.

Samapalkkaisuutta tavoitellaan

  • sopimuspolitiikalla
  • purkamalla työelämän ja ammattien sukupuolittumista
  • työpaikkojen tasa-arvosuunnitelmilla ja palkkakartoituksilla
  • kehittämällä palkkausjärjestelmiä ja
  • tukemalla naisten urakehitystä.

Edellinen kolmikantainen samapalkkaisuusohjelma oli käynnissä 2016-2019. Ohjelman osapuolia olivat kaikki työmarkkinakeskusjärjestöt, sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö.

Nykyiseen hallitusohjelmaan sisältyvän samapalkkaisuusohjelman valmistelut keskeytyivät helmikuussa 2020.

Lisätietoja

Outi Viitamaa-Tervonen, projektipäällikkö 
sosiaali- ja terveysministeriö, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Tasa-arvoyksikkö / TASY 0295163230