Tasa-arvohanke: Sukupuolten eläke-erojen pienentäminen

Sukupuolten eläke-erot -hankkeen tavoitteena on herättää keskustelua naisten ja miesten välisistä eläke-eroista ja lisätä kansalaisten ja päättäjien tietämystä eläke-erojen syistä.

Hankkeessa kootaan ja levitetään tietoa päätöksentekijöille sekä pyritään siihen, että eläkkeistä käytävään julkiseen keskusteluun ja päätöksentekoon tuodaan sukupuolinäkökulma.

Hanke nostaa esiin myös perhevapaiden ja niistä johtuvien työurakatkosten vaikutukset tuleviin eläkkeisiin. Hankkeessa tuotetaan laskuri, jolla perhevapaiden käyttöä suunnittelevat voivat arvioida eripituisten perhevapaajaksojen vaikutuksen tulevaisuuden eläkkeisiin.

Lisäksi eläkeikää lähestyviä herätellään pohtimaan eläkkeelle siirtymiseen ja sen ajoittamiseen liittyviä valintoja tulevan eläkkeen näkökulmasta.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Eläketurvakeskuksen, Kelan ja Työeläkevakuuttajat Telan kanssa.

Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelmasta (2014-2020).

Avoin seminaari lokakuussa 2020

Hanke järjestää avoimen seminaarin keskiviikkona 28.10.2020 klo 9-11. Seminaarin teemana on työurien pidentäminen.

Hankkeessa tuotettu materiaali

Blogikirjotukset

Lisätietoja

Mari Kupiainen, projektipäällikkö 
sosiaali- ja terveysministeriö, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Tasa-arvoyksikkö / TASY 0295163193