Tapaturmien ehkäisy

RannetukiSosiaali- ja terveysministeriö koordinoi ja ohjaa koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisytyötä.

Tapaturmat ovat Suomen neljänneksi yleisin kuolinsyy. Kotona ja vapaa-ajalla tapahtuvat tapaturmat ovat merkittävä kansanterveysongelma Suomessa. 

Työtapaturmien ehkäisy on tärkeä osa työsuojeluvalvontaa.

Visio turvallisesta Suomesta

Sosiaaali- ja terveysministeriön visiona on, että kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua tapaturman seurauksena.

Sosiaali- ja terveysministeriön Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelma vuosille 2014-2020 sisältää valtakunnalliset tavoitteet ja toimenpidesuositukset koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisylle vuosina 2014-2020.

Yhteistyötä tapaturmien ehkäisyssä

Sosiaali- ja terveysministeriö osallistuu Tapaturmapäivän toteuttamiseen, Kotitapaturmien ehkäisykampanjan toimintaan sekä Pysy pystyssä -kampanjaan.

Lisäksi ministeriö toimii tiiviissä yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tiimin kanssa.

Lisätietoja

Pirjo Lillsunde, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Hyvinvoinnin ja terveyden suojelu -yksikkö / HYT 0295163177