Sosiaalimenot ja rahoitus

Sosiaalimenot koostuvat pääosin

 • eläketurvan
 • sairausturvan ja
 • työttömyysturvan menoista sekä
 • sosiaali- ja terveyspalvelujen verovaroin katetuista kustannuksista.

Sosiaalimenoihin ei lasketa yksityisiä vakuutuksia, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja eikä sairausvakuutuksen omavastuita.

Suomen sosiaalimenot olivat (vuoden 2017 rahassa)

 • 67,9 miljardia euroa vuonna 2015
 • 69,3 miljardia euroa vuonna 2016
 • 69,1 miljardia euroa vuonna 2017

Vuonna 2017 sosiaalimenot olivat noin 30,9 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Tämä oli 1,0 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2015.

Suomen sosiaalimenojen osuus bruttokansantuotteesta on jonkin verran yli EU-maiden keskitason. Henkeä kohden laskien ostovoimakorjatut sosiaalimenot ovat myös EU-maiden ylempää keskitasoa.

Menojen rahoitus

Suomen sosiaaliturva rahoitetaan seuraavasti (vuonna 2017):

 • työnantajien maksuilla 32,0 prosenttia
 • vakuutetut maksavat 13,8 prosenttia
 • valtion rahoituksesta 26,8 prosenttia
 • kuntien rahoituksella 22,1 prosenttia.

Loput noin 5 prosenttia katetaan sosiaaliturvarahastojen tuotoilla.

Suomessa sosiaalimenotilastoista vastaa Terveyden ja hyvinvoinninlaitos.

Suomen sosiaalimenot 2015 - 2017

Sosiaaliturvan menot Suomessa vuosina 2015 - 2017 (vuoden 2017 tasossa)

  2015 2016 2017
Sairaus ja terveys 15 785 15 481 15 300
Toimintarajoitteisuus 6 835 6 721 6 484
Vanhuus 26 604 27 753 28 807
Leski ja muut omaiset 1 813 1 802 1 833
Perhe ja lapset 6 762 6 750 6 654
Työttömyys 5 622 5 629 4 921
Asuminen 1 466 1 656 1 842
Muu sosiaaliturva 1 869 2 392 2 072
Hallinto 1 165 1 155 1 176
Yhteensä 67 922 69 341 69 089
Asukasta kohti 12 378 12 599 12 532
Sosiaaliturvan menot suhteessa BKT:een, % 32,0 31,9 30,9
Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos      

 

Sosiaaliturvan menojen jakauma kohderyhmittäin

  2015 2016 2017
Sairaus ja terveys 28,2% 22,3% 22,1%
Toimintarajoitteisuus 10,1% 9,7% 9,4%
Vanhuus 39,2% 40,0% 41,7%
Leski ja muut omaiset 2,7% 2,6% 2,7%
Perhe ja lapset 10,0% 9,7% 9,6%
Työttömyys 8,3% 8,1% 7,1%
Asuminen 2,2% 2,4% 2,7%
Muu sosiaaliturva 2,8% 3,4% 3,0%
Hallinto 1,7% 1,7% 1,7%
Yhteensä 100,0% 100,0% 100,0%

 

Sosiaaliturvan menojen rahoitusosuudet, (käyvät hinnat)

  2015 2016 2017
Valtio 26,0 26,2 26,8
Kunnat 21,9 21,7 22,1
Työntekijät 34,0 33,8 32,0
Vakuutetut 13,1 13,3 13,8
Muut 5,0 5,0 5,2
Yhteensä 100,0 100,0 100,0

Lisätietoja

Antti Väisänen, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Johdon tuki- yksikkö / JOT, Arviointiryhmä / ARVI 0295163044