Sosiaaliturvauudistus

Sosiaaliturvauudistus tähtää ihmisen näkökulmasta selkeään ja toimivaan järjestelmään, joka

  • pysyy mukana ihmisen elämän muutostilanteissa ja mahdollistaa työnteon ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen
  • tarjoaa ymmärrettävän, oikea-aikaisen ja riittävän tasoisen etuuksien ja palveluiden kokonaisuuden
  • huomioi työn murroksen
  • tekee työn tekemisestä nykyistä kannattavampaa ja käteen jäävästä summasta ennakoitavamman 
  • tukee työllisyyttä, yrittäjyyttä, aktiivisuutta, ihmisen omatoimisuutta ja elinikäistä oppimista sekä osallisuutta ja merkityksellisyyden kokemusta
  • vähentää pitkäaikaisen toimeentulotuen tarvetta
  • on sopusoinnussa yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien sekä julkisen talouden kanssa ja
  • vastaa perustuslain mukaisesta huolen pitämisen velvoitteesta yhteiskunnan muuttuessa.

Tavoitteena on, että uudistus ei heikennä perusturvan tasoa.

Miten sosiaaliturvauudistus etenee?

Uudistusta valmistelee parlamentaarinen komitea. Se aloitti työnsä alkuvuonna 2020. Komitean työaika on kaksi hallituskautta.

Komitea uudistaa sosiaaliturvaa kokonaisuutena. Se käsittelee perusturvaa, ansioturvaa, toimeentulotukea ja niiden välistä yhteyttä ja rahoitusta sekä palveluiden nykyistä parempaa yhteensovittamista etuuksiin.

Työssä otetaan huomioon elämäntilanteiden moninaisuus ja niiden muutokset sekä siirtymät etuudelta toiselle. Komitea ei käsittele vanhuuseläkkeitä.

Sosiaaliturvauudistusta tehdään osissa. Eri osat voivat valmistua ja tulla voimaan eri aikatauluilla. Joitakin sosiaaliturvan muutoksia valmistellaan myös etupainotteisesti omina hankkeinaan.

Uudistuksessa hyödynnetään Toimi-hankkeessa tehtyä työtä. Sosiaaliturvauudistuksella on tiiviit kytkökset muihin hallitusohjelman keskeisiin uudistuksiin, kuten sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistukseen, työkykyohjelmaan ja työllisyystyöryhmiin. 

Sosiaaliturvauudistus tähtää ihmisen näkökulmasta selkeään ja toimivaan järjestelmään. 

Sosiaaliturvauudistuksen tietopohja

Sosiaaliturvauudistuksen tietopohja kokoaa sosiaaliturvakomitean päätöksenteon taustalla olevaa tutkimus- ja selvitysaineistoa. Siihen sisältyvät esimerkiksi tutkimus- ja selvitysmateriaalit, vaikutusarviot sekä laskentamallit, joita komitea ja jaostot tuottavat, tilaavat tai käyttävät uudistuksen valmistelussa ja päätöksenteossa. Tietopohja karttuu uudistuksen edetessä. Tutustu tietopohjan ensimmäisiin aineistoihin:
Suomen sosiaaliturvajärjestelmä
Sosiaaliturva ja koronakriisi   

Perustietoa sosiaaliturvauudistuksesta

Sosiaaliturvastudio raportoi uudistuksen vaiheista

 

 

Lisätietoja

Liisa Siika-aho, johtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto / SVO, Etuusyksikkö / ETU 0295163085  


Milja Tiainen, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto / SVO, Etuusyksikkö / ETU 0295163579