FI SV

Sote-koordinaattorit

Vuonna 2018 sosiaali- ja terveysministeriö myönsi 18 maakunnalle rahoituksen sote-koordinaattorien palkkaamiseen vuosille 2018–2019. Jokainen maakunta palkkasi yhden koodinaattorin.

Koordinaattorien tehtävänä oli tukea maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelua muun muassa arvioimalla väestön palvelutarvetta sekä rakentamalla asiakkaille entistä vaikuttavampia palvelukokonaisuuksia.

Hallituksen esitys maakunta- ja sote-uudistuksesta raukesi 8.3.2019. STM lähetti tämän jälkeen valtionavustuksten saajille uudet ohjeet sote-koordinaattorien rahoituksen käytöstä.

Maakunta- ja sote-uudistuksen päättymisen jälkeen sote-koordinaattoreiden ensisijaisena tehtävänä on dokumentoida uudistuksen aikana tehtyä työtä. Jatkokäyttöä varten on tärkeää saada talteen ne opit, havainnot ja toimintamallit, jotka tukevat yhteensovitettuja ja asiakaslähtöisiä palveluja.

Sote-koordinaattorien valtionavustuksen kokonaismäärä oli 2 570 000 euroa.

Liitteet ja linkit:

 

Lisätietoja

Kalle Tervo, hallitusneuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Yhteiset palvelut -yksikkö / YPA 0295163045  


Salme Kallinen, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto / APO, Asiakkaat ja henkilöstö -yksikkö / ASI 0295163290  


Pasi Pohjola, johtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Kansliapäällikkö, Kansliapäällikön alaiset 0295163585