EU:n III terveysalan toimintaohjelma

EU:n III terveysalan toimintaohjelman (Terveysohjelman) tavoitteet vuosille 2014–2020 ovat:

  • Edistää terveyttä, ehkäistä sairauksia ja vaalia terveitä elämäntapoja tukevaa ympäristöä
  • Suojella kansalaisia vakavilta rajat ylittäviltä terveysuhkilta
  • Edistää innovatiivisia, tehokkaita ja kestäviä terveydenhuoltojärjestelmiä
  • Edistää paremman ja turvallisemman terveydenhuollon saatavuutta.

Terveysalan toimintaohjelma kokonaisuudessaan:

Tarkempi työohjelma, jossa määritellään kunkin vuoden prioriteetit ja näitä koskevat rahoitusmuodot, vahvistetaan vuosittain.

Ohjelman toimeenpanosta vastaavan viraston (Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency, CHAFEA) verkkosivuilta löytyvät tarkemmat hakuohjeet englanniksi sekä yhteystiedot. Sivuilta voi myös etsiä yhteistyökumppaneita projekteihin.

Rahoitusmuodot

Ohjelmassa on viisi erilaista rahoitusmuotoa.

Hankerahoitus

Hanke kestää korkeintaan kolme vuotta ja siihen on osallistuttava vähintään kolme osapuolta vähintään kolmesta EU-maasta. Ohjelmasta saatava rahoitus on yleensä korkeintaan 60 prosenttia, poikkeustapauksissa 80 prosenttia.

Yhteistoimintahankkeet

Hanke toteutetaan komission ja yhden tai useamman jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen yhteishankkeena, jolloin ohjelmasta saatava rahoitusosuus on yleensä 60 prosenttia, erityistapauksissa 80 prosenttia.

Tarjouspyynnöt

Komission toimintaohjeiden mukaan jätetyt tarjouspyynnöt. Yhteisön rahoitusosuus on tällöin 100 prosenttia.

Toimintatuki

Ohjelman tavoitteita toteuttavan, ei-voittoa tuottavan, teollisuudesta riippumattoman ja vähintään puolessa EU-maista toimivan verkoston tai järjestön toimintamenojen tuki on yleensä 60 prosenttia, poikkeustapauksissa 80 prosenttia, kokonaismenoista.

Kokousrahoitus  

EU:n laajuisten kokousten järjestämiseen työohjelman mukaisilla prioriteettialueilla. EU-puheenjohtajuuskauden kokouksille on erityismomentti. Ohjelman rahoitusosuus on korkeintaan 50 prosenttia kokonaismenoista.

Vuosittaiset hakukierrokset

Vuosittaiset hakukierrokset käynnistyvät keväällä, ja hakuaika kestää noin kolme kuukautta. Tarjouspyynnöillä on oma aikataulu, ja vastaamisaika tarjouspyyntöihin on lyhyempi.

Kansallinen yhteyshenkilö hakijoiden tukena

Kansallinen Focal point -yhteyshenkilö edistää yhteistyötahojen löytämistä muista EU:n jäsenmaista, välittää ajankohtaista tietoa ohjelmasta sekä tukee hakijoita hakuprosessissa.

EU:n terveysohjelman yhteistoimintahankkeet 2019

Euroopan komissio on 8.5.2019 lähettänyt EU:n terveysohjelman osallistujamaille kutsukirjeen osallistua vuoden 2019 yhteistoimintahankkeisiin. Sosiaali- ja terveysministeriö voi nimetä yhden toimivaltaisen viranomaisen kuhunkin hankkeeseen.

Vuonna 2019 yhteistoimintahankkeita (Joint Actions) on kolme:

  • Yhteistoiminta hyväksyttyjen parhaiden käytäntöjen toimeenpanosta (Joint Action on implementation of validated best practices)
  • Yhteistoiminta digitaalisesti tuotetun integroidun henkilökohtaisen hoidon toimeenpanosta (Joint Action on implementation of digitally enabled integrated person-centred)
  • Yhteistoiminta terveysvalmiuden ja reagoinnin vahvistamiseksi biologisen ja kemiallisen terrori-iskun varalta (Joint Action to strengthen health preparedness and response to biological and chemical terror attacks)

'Toimivaltaisella viranomaisella' tarkoitetaan terveydenhuoltoa tai erityistä kansanterveyttä koskevaa aihetta käsittelevän maan keskusviranomaista tai muuta viranomaista, jolle tämä toimivalta on annettu. Toimivaltainen viranomainen voi olla myös alueellinen viranomainen riippuen osallistuvan maan hallintorakenteesta.

Jos olet toimivaltainen viranomainen ja kiinnostunut osallistumaan vuoden 2019 yhteistoimintahankkeisiin, ole yhteydessä sosiaali- ja terveysministeriöön yhteyshenkilö Pirjo Pietilä-Kainulaiseen ([email protected]) lisätietojen saamiseksi hankkeista. Määräaika vapaamuotoisille hakemuksille ja pyynnöille tulla nimetyksi Suomen edustajaksi on tiistai 4.6.2019.

Lisätietoja

Pirjo Pietilä-Kainulainen, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Yhteisetpalvelut-tulosryhmä / YPA 0295163677