Potilasvakuutus

Lääkäri tunnustelee pulssiaTerveyden- tai sairaanhoitotoimintaa harjoittavien on otettava potilasvahinkojen varalta potilasvakuutus.

Kenen on otettava potilasvakuutus?

Jokaisen terveyden- tai sairaanhoitotoimintaa harjoittavan on otettava potilasvakuutus. Terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa on

 • sairaalahoito
 • lääkärin ja hammaslääkärin vastaanotto
 • terveydenhuolto
 • sairaankuljetus
 • näytteenotto
 • kuntoutus ja
 • fysikaalinen hoito.

Itsenäiset ammatinharjoittajat ja yritykset ottavat potilasvakuutuksen vakuutusyhtiöstä. Julkinen terveydenhuolto voi ottaa potilasvakuutuksen joko Potilasvakuutuskeskuksesta tai vakuutusyhtiöstä.

Miten potilasvakuutuksen vakuutusmaksut määräytyvät?

Vakuutusyhtiö määrää vakuutusmaksun omien maksuperusteidensa mukaisesti.

Julkisen sektorin vakuutusmaksut määritetään Potilasvakuutuskeskuksessa.

Mitä potilasvakuutus korvaa?

Potilasvakuutus korvaa terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutuneen henkilövahingon, jos syynä on

 • hoitovahinko
 • infektiovahinko
 • tapaturmavahinko
 • laitevahinko
 • hoitohuoneiston tai laitteiston vahinko
 • lääkkeen toimittamisvahinko tai
 • kohtuuton vahinko.

Potilasvakuutus ei korvaa seuraamuksia, jotka ovat osa tutkimus- ja hoitotoimenpiteiden riskejä tai kun asianmukainen hoito ei ole tuottanut toivottua tulosta. Korvausta ei suoriteta myöskään vähäisestä vahingosta.

Potilasvakuutuksesta korvataan potilasvahingon aiheuttamat ylimääräiset tarpeelliset kustannukset ja muut menetykset.

Potilasvakuutus on toissijainen useimpiin lakisääteisiin vakuutuksiin ja etuuksiin nähden. Se korvaa potilasvahingosta johtuvista kustannuksista ja menetyksistä osuuden, jota muut lakisääteiset etuudet ja vakuutukset eivät kata.

Mistä haetaan korvausta potilasvahingosta?

Vahinkoilmoitus toimitetaan Potilasvakuutuskeskukselle, joka hoitaa sekä korvauskäsittelyn että korvausten maksamisen. Vahinkoilmoituslomakkeita saa

 • hoitohenkilökunnalta
 • potilasasiamiehiltä ja
 • Potilasvakuutuskeskuksesta.

Lisää tietoa potilasvakuutuksen korvausasioista

Potilasvakuutuskeskus huolehtii vahinkojen korvaamisesta. Sen jäseninä ovat kaikki potilasvakuutustoimintaa harjoittavat vakuutusyhtiöt.