Päihdehaittojen ja riippuvuuksien ehkäisy

Päihdehaittojen ehkäisy - kuvituskuvaSosiaali- ja terveysministeriölle kuuluvat alkoholiin, tupakkaan ja huumausaineisiin liittyvän politiikan suunnittelu, ohjaus ja lainsäädäntö.

Ministeriön tehtävänä on myös rahapelihaittojen ehkäisy, seuranta ja tutkimus.

Haittojen ennaltaehkäisyä ja ongelmien hoitamista

Päihteillä tarkoitetaan alkoholia, sen korvikkeita, huumausaineita ja päihtymistarkoitukseen käytettyjä lääkkeitä.

Päihdepolitiikan tavoitteena on

  • ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä
  • ja siitä aiheutuvia sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja sekä
  • edistää päihteiden ongelmakäyttäjien toimintakykyä ja
  • lisätä heidän läheistensä turvallisuutta.

Alkoholipolitiikka

Alkoholipolitiikan tavoitteena on alkoholin käytöstä aiheutuvien haittojen ehkäisy sekä alkoholin kulutuksen hillitseminen.

Huumausainepolitiikka

Huumausainepolitiikan tavoitteena on huumausaineiden leviämisen ja käytön ehkäiseminen sekä huumausaineista ja niiden ehkäisy- ja kontrollitoimista aiheutuvien haittojen pitäminen mahdollisimman vähäisinä.

Tupakkapolitiikka

Tupakkapolitiikan tavoitteena on suojata ihmisiä tupakansavun aiheuttamilta terveyshaitoilta ja tupakoinnin loppuminen Suomessa.

Rahapelihaitat

Rahapelihaittoja ehkäistään vähentämällä peliriippuvuutta ja rajoittamalla erityisesti lasten ja nuorten pelaamismahdollisuuksia.

Lisätietoja

Jari Keinänen, johtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Hyvinvoinnin ja terveyden suojelu -yksikkö / HYT 0295163311