Sosiaali- ja terveysministeriön asiat valtioneuvostossa

Valtion varallisuuden luovuttaminen: Komission lahjoitus koronavirusinfektion diagnostiikan ja seulonnan tehostamiseksi
STM valtioneuvoston yleisistunto SARS-CoV-2-virus poikkeusolot 16.4.2021 10.15