Sosiaali- ja terveysministeriön asiat valtioneuvostossa

Valtioneuvoston asetus Kansainvälisen rokoteinstituutin perustamisesta tehdystä sopimuksesta
STM valtioneuvoston yleisistunto koronavirukset 23.7.2020 13.00
EU:n rokotehankintayhteistyöstä tehdyn sopimuksen hyväksyminen
STM valtioneuvoston yleisistunto koronavirukset 2.7.2020 13.00
Sosiaali- ja terveysministeriön lääkintöneuvoksen viran täyttäminen
STM valtioneuvoston yleisistunto 2.7.2020 13.00