Sosiaali- ja terveysministeriön asiat valtioneuvostossa

Valtioneuvoston asetus toimivaltaisesta eläkelaitoksesta
STM valtioneuvoston yleisistunto 30.12.2019 11.20