Sosiaali- ja terveysministeriön asiat valtioneuvostossa

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työttömyyskassalain muuttamisesta (HE 40/2020 vp; EV 28/2020 vp)
STM tasavallan presidentin esittely poikkeusolot koronavirukset 7.4.2020 16.30
Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työttömyyskassalain muuttamisesta (HE 40/2020 vp; EV 28/2020 vp)
STM valtioneuvoston yleisistunto poikkeusolot koronavirukset 7.4.2020 16.15
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merimieseläkelain 142 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
STM valtioneuvoston yleisistunto poikkeusolot koronavirukset 2.4.2020 13.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyyskassalain muuttamisesta
STM valtioneuvoston yleisistunto 2.4.2020 13.00
Sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikön viran täyttäminen
STM valtioneuvoston yleisistunto 2.4.2020 13.00
Sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikön viran täyttäminen
STM valtioneuvoston yleisistunto 2.4.2020 13.00