FI SV

Järjestöt vauhdittavat osatyökykyisten työllistymistä

Työmarkkinakeskusjärjestöt sekä sote- ja vammaisjärjestöt ovat yhdessä sitoutuneet etsimään ratkaisuja osatyökykyisten henkilöiden työllistymiseksi.

Järjestöt ovat allekirjoittaneet julkilausuman, jossa ne ilmaisevat halunsa olla mukana parantamassa osatyökykyisten asemaa työmarkkinoilla. Allekirjoittajina on yhteensä 14 järjestöä sekä sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila ja työministeri Jari Lindström.

Yhteistyöhön ovat sitoutuneet:

Akava, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Invalidiliitto, KT Kuntatyönantajat, Kuntoutussäätiö, Mielenterveyden keskusliitto, Näkövammaisten liitto, SAK, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, STTK, Suomen yrittäjät ry, Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö VAMLAS, Vates-säätiö sekä Vammaisfoorumi. 

Katso video järjestöjen sitoutumisesta ja lupauksista (YouTube)

 

Tämän järjestöt lupasivat

Näkövammaisten liitto ry:

"Lupaamme antaa yksilöllistä neuvontaa työelämän haasteiden ratkaisemiseen. Huolehdimme siitä, että jokaisella on tulevalla työpaikallaan sopivat tietotekniset apuvälineet hyvinkin räätälöidysti. Myös työterveyshuoltojen kanssa tehdään yhteistyötä niin, että ihminen voi jatkaa työssään.

Suomen Yrittäjät ry:

"Sitoudumme pitämään asiaa esillä verkostoissamme yrittäjäkunnan parissa.

SAK ry

"Eri tahojen kouluttaminen ja asenteiden muuttaminen on sitä, miten pystymme parhaiten vaikuttamaan.

Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö Vamlas:

"Lupaamme auttaa työnantajia ottamaan vammaisen ihmisen työhön.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:

"Voimme nostaa puheenaiheita medialle sekä viestiä suoraan jäsenyrityksillemme ja tehdä tätä työtä  yhdessä niiden kanssa.

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:

"Yhteiskunnassa on tarve saada ruohonjuuritason toimijat ja työmarkkinajärjestöt keskustelemaan yhtenäisemmin. Me lupaamme toimia sillanrakentajana.

Akava ry:

"Akava tulee pitämään tämän keskeisesti esillä kaikessa toiminnassaan. Pidämme asiaa esillä ja muutetaan asenteita.

Mielenterveyden keskusliitto:

"Me viemme tietotaitoa eteenpäin siitä, että työkyvyttömyyseläke ei välttämättä ole työuran päätepiste. Kuntoutuja voi palata oikeisiin töihin. Ylläpidämme tietoutta mahdollisuudesta palata takaisin työelämään. Se tarkoittaa isoa ilmapiirimuutosta.

Vates-säätiö:

"Haastamme jokaisen tässä hankkeessa mukana olevan työmarkkinajärjestön ottamaan työssäoppijoita.

Kuntoutussäätiö:

"Sitoudumme löytämään osatyökykyisille omien kykyjensä mukaista työtä. Me muotoilemme yhdessä asiakkaan kanssa uutta työtä työpajoissamme.

STTK ry:

"Me sitoudumme olemaan lainsäädäntömuutosten miettimisessä mukana niin, että rekrytointikynnystä voidaan madaltaa. Teemme uusia esityksiä muun muassa palkkatuen kehittämisessä.

Kuntatyönantajat KT:

"Meidän suurin toimenpiteemme on perustiedon jakaminen. Tämä tapahtuu muun muassa kirjoittamalla artikkeleita alan julkaisuihin sekä koulutustilaisuuksissa, joissa levitetään tietoa palkkatuesta ja työolosuhteiden järjestelyn tuesta.

Vammaisfoorumi:

"Yhteistyön rakentaminen työntekijä- ja työnantajajärjestöjen sekä valtiovallan kanssa. Se on kaiken A ja O.

Invalidiliitto ry:

"Aiomme entistä paremmin varmistaa sen, että meidän jäsenemme ovat yhdenvertaisessa asemassa tuissa ja työmarkkinoilla.

 

Lisätietoja

Päivi Mattila-Wiro, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Säädösyksikkö / SY 0295163467