Päihdetyön lainsäädäntö

Päihdetyö - kuvituskuvaPäihderiippuvaisen palveluista säädetään päihdehuoltolaissa. Se velvoittaa kunnat järjestämään päihdehuollon palvelut sisällöltään ja laadultaan kunnassa esiintyvän tarpeen mukaiseksi. Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä puolestaan velvoittaa kunnan eri hallintokunnat yhteistyöhön.

Päihdetyötä ja asiakkaan asemaa ohjaavat osaltaan myös muut lait.