Kuntoutuksen uudistus

Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaista kuntoutuksen uudistusta kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdotusten pohjalta. 

Uudistuksen tavoitteena on yhdenvertainen, oikea-aikainen, kustannustehokas ja ohjattava järjestelmä, jolla vahvistetaan kuntoutujaa pärjäämään omissa toimintaympäristöissään. 

Uudistaminen perustuu vuonna 2017 julkaistuihin kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdotuksiin. Komitea on tehnyt 55 ehdotusta kuntoutuksen uudistamiseksi.

Ehdotukset liittyvät kuntoutuksen yleiseen toimintamalliin, kuntoutuksen suunnitteluun, vastuullisen asiakasohjauksen malliin sekä kuntoutuksen tavoitteellisuuteen, seurantaan ja arviointiin. 

Tarkennettuja ehdotuksia esitetään eri ikäryhmille: lapsille, nuorille, työikäisille ja ikääntyneille.

Uudistusta valmistellaan yhteistyössä kuntoutuksen asiantuntijoiden sekä kuntoutujia edustavien järjestöjen kanssa. Valmisteluvaiheessa osaa ehdotuksista työstetään työpajoissa ja kuullaan asiantuntijoita. 

Ehdotuksia suunnitellaan toteutettaviksi osana valtakunnallisia muutosohjelmia (kuten Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelma ja Työkykyohjelma) sekä erillisinä lakihankkeina ja toimintamallien muutoksina.  

Valmistelun tuloksena syntyy kuntoutuksen tiekartta. Tiekartassa kuvataan uudistuksen vaiheet ja eteneminen.  Tiekartta valmistuu syksyllä 2020.

Seuraa ja osallistu myös Twitterissä tunnisteella #kuntoutuksenuudistus.

Lisätietoja

Seija Sukula, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto / SVO, Etuusyksikkö / ETU 0295163297  


Anne Kanto-Ronkanen, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Toimintakyky -yksikkö / TOK 0295163153  

Muualla palvelussamme