Kärkihankkeen tunnus.

Iäkkäiden palvelut Uudellamaalla

Uusimaa on maan väkirikkain, monikulttuurisin ja vaurain alue. Sairastavuus on vähäisintä, koulutus- ja toimeentulotaso parasta ja työllisten määrä suurin Suomessa.

Uudenmaan yli 75-vuotiaista asuu kotona peräti 91,6 prosenttia. Uudellamaalla on luotu viitekehys alueelliselle iäkkäiden palvelujen järjestämisen jatkotyölle.

Uudenmaan ikäihmisten kotona asumista tukeva palveluketju on keskeinen palvelutuotantoa ohjaava tekijä palveluiden järjestämisen näkökulmasta. Palveluketjut ovat myös väline palvelutuotannon valvontaan ja seurantaan.

Palvelukokonaisuuden suunnitelmasta vastasivat muutosagentit Soili Partanen ja Maritta Haavisto.

Täydentäen toimivaa -hanke kehitti asumisen ratkaisuja

Hankkeessa kehitettiin palvelukeskeisen Täytyy-korttelin konsepti, joka voidaan sovittaa pieniin taajamiin ja olemassa olevaan asuntokantaan. Tulokset on koottu raportiksi:

Asumisen ja palvelujen yhdistämistä koskevan hankkeen tulokset esiteltiin hankkeen päätösseminaarissa, jonka puheenvuorot videoitiin:

Hankkeen tulokset on koottu myös PowerPoint-esitykseen:

Tutustu myös Aalto-yliopiston osuudesta tehtyyn raporttiin: