Kärkihankkeen tunnus.

Iäkkäiden palvelut Keski-Pohjanmaalla

Maakunnan kunnat ovat yhdistäneet kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut maakunnalliseen sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiteen, joka tuottaa myös iäkkäiden palvelut.

Keski-Pohjanmaalla iäkkäiden palvelujen tavoitteeksi otettiin, että asiakas voi asua turvallisessa ja esteettömässä kodissaan tukipalvelujen ja kotihoidon turvin niin pitkään kuin se on inhimillisesti ja resurssien mukaan mahdollista.

Jokaisessa hoidon ja hoivan yksikössä annettava hoito ja palvelu perustuvat yksilölliseen, voimavaralähtöiseen asiakassuunnitelmaan.

Palvelujen kokonaisuudesta vastasi muutosagentti Liisa Ahonen.