Kärkihankkeen tunnus.

Iäkkäiden palvelut Kanta-Hämeessä

Kanta-Hämeessä laadittu suunnitelma tarkastelee ikääntyneiden palvelukokonaisuutta ensisijaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulmasta.

Suunnitelmaa varten Kanta-Hämeessä on työstetty yhteen sovitetun kokonaisuuden osa-alueita: ikääntyneiden ennaltaehkäisyyn, kuntoutumiseen ja arjessa onnistumisen tukemiseen liittyviä asioita; asiakas- ja palveluohjauksen kokonaisuutta; omais- ja perhehoitoa; kotiin annettavien palveluiden kokonaisuutta; ympärivuorokautisen hoivan asioita sekä ikääntyneiden terveyspalveluiden sisältöjä yhteistyössä terveydenhuollon toimijoiden kanssa.

Kokonaisuudesta on vastannut muutosagentti Annukka Kuismin.