Kärkihankkeen tunnus.

Iäkkäiden palvelut: Etelä-Pohjanmaa

Koti- ja omaishoidon kehittämistyössä on keskitytty palvelujen sisältöjen, rakenteiden ja prosessien yhtenäistämiseen sekä hoito- ja palveluketjujen sujuvoittamiseen.

Tavoitteena on ollut keventää palvelurakennetta ja tarjota asukkaille tasavertaiset ja nykyistä paremmat ja laadukkaammat palvelut maakunnan taloudelliset reunaehdot huomioiden.

Yksi keskeinen saavutus on ollut asiakasohjausyksiköiden
käynnistyminen koko maakunnan alueella. Näin Etelä-Pohjanmaalla on saatu ja
saadaan edelleen ikäihmisten palvelujen yhtenäistä kehittämistyötä eteenpäin.

Etelä-Pohjamaan palvelukokonaisuussuunnitelma sisältää kansallisia näkökulmia ikäihmisten palveluihin, maakunnallisen lähtötilanteen, I&O-kärkihankkeen aikana tehdyn muutostyön sekä tavoitteita ja jatkotoimenpide-ehdotuksia muun muassa kunnille, yhteistoiminta-alueille, kuntayhtymille sekä muille ikäihmisten arjen hyvinvoinnista, asumis- ja elinoloista ja palveluista vastaaville tahoille.

Suunnitelmasta vastasi muutosagentti Anneli Saarinen.

Tutustu myös