Kosmetiikkavalmisteet

Kosmetiikkavalmisteet - kuvituskuva

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa kosmetiikkalainsäädännön kehittämisestä ja ohjaa turvallisuus- ja kemikaalivirastoa (Tukes) lainsäädännön toimeenpanossa ja valvonnassa. Tavoite on, että markkinoilla on vain EU-säädösten mukaista eli turvallista kosmetiikkaa.

Kosmeettisia valmisteita ovat esimerkiksi meikit, saippuat, hajuvedet, aurinkovoiteet,
hiusvärit ja kynsilakat. Ne ovat aineita tai seoksia, joiden käytön tarkoituksena on puhdistaa, suojata tai pitää hyvässä kunnossa ihmisen kehon ulkoisia osia, hampaita tai suun limakalvoja.

Kosmeettisia valmisteita koskeva lainsäädäntö siirtyi sosiaali- ja terveysministeriölle vuoden 2013 alusta alkaen. Kauneudenhoitopalvelujen valvonta säilyy jatkossakin työ- ja elinkeinoministeriön alaisen kuluttajaturvallisuuslain piirissä.

Kosmetiikkaa koskeva lainsäädäntö

Euroopan unionissa kosmeettisia valmisteita säädellään EU-asetuksella.

EU-asetus on sellaisenaan velvoittava, ja se sisältää säännöksiä, jotka koskevat kosmeettisia valmisteita valmistavia, maahantuovia, markkinoille saattavia ja myyviä yrityksiä. Suomessa on lisäksi voimassa kansallinen laki kosmeettisista valmisteista, jossa säädetään EU-asetuksen valvonnasta sekä kansallisista kielivaatimuksista.

Kaikilla liiketoiminnan yhteydessä markkinoille saatettavilla kosmeettisilla valmisteilla on oltava EU-alueella vastuuhenkilö, joka vastaa siitä, että valmiste on turvallinen ihmisen
terveydelle. Kaikki valmisteet on myös ilmoitettava EU:n komission ylläpitämään tietokantaan (Cosmetic Product Notification Portal, CPNP). Valmisteilla on oltava
suomen- ja ruotsinkieliset merkinnät, eikä niiden mainostamisessa saa käyttää harhaanjohtavia väittämiä.

EU:n kosmetiikka-asetuksen liitteisiin tehdään jatkuvasti muutoksia, lisäyksiä ja
tarkennuksia, jotka annetaan asetusmuodossa. Muutosehdotukset tehdään komission johdolla kuluttajaturvallisuudesta käsittelevän tiedekomitean lausuntojen perusteella.

Kosmetiikka-asetuksen liitteet:

Liite I: turvallisuusselvitys

Liite II: kiellot

Liite III: rajoitukset

Liite IV: sallitut väriaineet

Liite V: sallitut säilöntäaineet

LiiteVI: sallitut UV-filtterit

Liite VII: symbolit

Liite VIII: validoidut vaihtoehdot eläinkokeille

Liite IX: kumotut direktiivit            

Kosmetiikka-asetuksen muutosasetukset:

Kosmeettisten valmisteiden valvonta

Vastuu kosmeettisten valmisteiden turvallisuudesta on tuotteen valmistajalla ja markkinoille saattajalla. Kosmetiikan valvonnasta vastaavat Tukes ja Tulli.

Tukes valvoo markkinoilla olevia kosmeettisia valmisteita. Maahantuotavia valmisteita
valvoo Suomen tulli. 

 

Lisätietoja

Hanna Korhonen, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Hyvinvoinnin ja terveyden suojelu -yksikkö / HYT 0295163041