Program för utveckling av barn- och familjetjänster

Barns och ungas välfärd och bättre tjänster för barnfamiljer ingår i det nyvarande regeringsprogrammet. Arbetet med att reformera och utveckla barn- och familjetjänsterna över gränserna mellan bildningsväsendet och social- och hälsovårdsväsendet fortsätter.

Under 2019 ordnades en coachningsprocess riktad till ledare och beslutsfattare i kommuner och landskapsregioner. Den kallas LAPE-akademin, och målet med den är att stödja ledningen av barns och ungas välfärd samt ge kunskap och verktyg för en mer verkningsfull verksamhet, förståelse av helheter och ledning av nätverk.

Muualla palvelussamme