LAPE-kärkihankkeen julkaisuja ja selvityksiä

Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma tuottaa julkaisuja ja teettää erilaisia selvityksiä, jotka liittyvät lapsille, nuorille ja perheille tarkoitettuihin palveluihin.

Uusimmat julkaisut

Lastensuojelun työpaperit ja mallinnukset (LAPE-työpajat)

Selvitykset eri kieliryhmien palveluista

Tähän mennessä ovat ilmestyneet seuraavat selvitykset eri kieliryhmille tarjottavista palveluista:

Ruotsinkielisille perheille suunnattujen palvelujen kartoitus ja arviointi

Romanikielisille suunnattujen palveluiden kartoitus

Saamenkielisille suunnattujen palveluiden kartoitus

Julkaisuja

Tietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista