EU:n neuvoston puheenjohtajuus

Neuvoston puheenjohtajuus kiertää EU:n jäsenmaiden kesken puolen vuoden välein. Puolivuotiskautensa aikana puheenjohtajamaa johtaa puhetta neuvoston kokouksissa kaikilla tasoilla ja auttaa näin varmistamaan EU:n työn jatkuvuuden neuvostossa.

Saksan EU-puheenjohtajakausi 2020

Saksa toimii EU:n neuvoston puheenjohtajamaana 1.7.2020–31.12.2020.

Koronaviruspandemia hallitsee Saksan puheenjohtajakauden painotuksia terveyssektorilla. Kriisin vaikutusten käsittely jatkuu myös Saksan kauden jälkeen seuraavien puheenjohtajien kausilla (Portugali ja Slovenia). 

Koronaviruspandemian opit ja vaikutukset näkyvät terveyssektorilla

Saksa suunnittelee laaja-alaisia päätelmiä koronaviruspandemian opetuksista terveys- ja lääkesektorilla. 

Saksan omia teemoja terveyssektorilla ovat lääkkeiden saatavuus ja EU:n omavaraisuuden kehittäminen lääkealalla sekä EU:n pandemiavalmiuden parantaminen sekä Euroopan tautienehkäisy- ja valvontaviraston (ECDC) vahvistaminen. Saksan kaudella ovat esillä myös digitaalinen terveys ja erityisesti terveystietojen käyttö. 

Saksa jatkaa kaudellaan Suomen käynnistämää useamman EU-puheenjohtajamaan hanketta EU:n roolin vahvistamiseksi globaalissa terveysyhteistyössä. Aihe on erityisen ajankohtainen, koska Yhdysvallat on ilmoittanut eroavansa Maailman terveysjärjestöstä (WHO). 

Loppuvuodesta komissiolta odotetaan ehdotusta uudeksi EU:n lääkestrategia- ja syöpätoimintaohjelmaksi.

Saksan puheenjohtajakaudella neuvotellaan EU:n uudesta terveysalan toimintaohjelmasta (EU4Health Programme). Neuvottelut pyritään saamaan päätökseen loppusyksystä. Lisäksi jatketaan terveysteknologiaa koskevan asetusehdotuksen (HTA) käsittelyä. 

Työllisyys ja sosiaaliasiat: sosiaalinen ja solidaarinen Eurooppa

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden saralla Saksan agendalla ovat sosiaalinen Eurooppa, vastuu globaaleissa arvoketjuissa, ihmiskeskeinen työ, sukupuolten tasa-arvo sekä solidaarisuus heikoimmassa asemassa olevia kohtaan. Saksa nostaa keskusteluun lisäksi ajankohtaisen kausityöntekijöiden suojelun sekä naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemisen ja torjumisen, mukaan lukien EU:n liittymisen Istanbulin sopimukseen. 

Saksa korostaa puheenjohtajakaudellaan erityisesti köyhyyden ja syrjäytymisen ehkäisemistä kaikkialla EU:ssa. Tähän teemakokonaisuuteen liittyy mm. puheenjohtajamaan keskustelunavaus minimitulosta, josta Saksa valmistelee neuvoston päätelmät. Saksa valmistelee päätelmiä myös kausityöntekijöiden oikeuksista, sukupuolten välisistä palkkaeroista sekä ikääntyneiden digioikeuksista ja -osallisuudesta.

Komissiolta ovat tulossa ehdotukset nuorisotakuun vahvistamiseksi, sukupuolten välisiä palkkaeroja koskeva aloite sekä työsuojelusektorilla syöpädirektiivin uudistamispaketin neljäs erillisdirektiivi. 

Saksan puheenjohtajakaudella jatketaan aiemmilta puheenjohtajakausilta periytyviä lainsäädäntöneuvotteluja sosiaaliturvan koordinaatiosäännösten päivittämistä koskevasta asetusehdotuksesta. 

Myös neuvottelut direktiivistä koskien sukupuolten tasapuolista edustusta pörssiyhtiöiden hallituksissa jatkuvat Saksan kaudella, mikäli jäsenvaltioiden kannoissa tapahtuu muutoksia. 

Kokoukset Saksan kaudella

Saksalla on tarkoitus järjestää kaksi virallista työ- ja sosiaaliministereiden neuvostoa. Ensimmäinen pidetään 13.10. Luxemburgissa kasvokkain, jos koronavirustilanne sen sallii, ja toinen 3.12. Brysselissä. Virallinen terveysneuvosto pidetään 2. joulukuuta Brysselissä. Koronavirustilanteen salliessa Saksa järjestää Berliinissä 11.11. korkean tason konferenssin digitaalisesta terveydestä.

Näiden lisäksi on tarkoitus järjestää työ- ja sosiaaliministereiden epävirallinen kokous 2.-3.11. Berliinissä sekä sukupuolten tasa-arvosta vastaavien ministereiden epävirallinen kokous 19.-20.11. Potsdamissa. 

Koronaviruspandemian opetukset, lääkkeiden saatavuus ja digiterveys olivat esillä 16.7. videokokouksena järjestetyssä epävirallisessa terveysministerikokouksessa. Syyskuun 4. päivänä pidetyssä videokokouksessa aiheina olivat testaus- ja karanteenikäytännöt sekä covid-19-rokotteiden rahoitus.

Lisätietoja

Noora Saarinen, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVR 0295163039  


Sari Vuorinen, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVR 0295163049  


Outi Kuivasniemi, kansainvälisten asiain johtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVR 0295163117