Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Sosiaaliohjaus täydentää terveysaseman palveluita

Sosiaali- ja terveysministeriö 18.9.2019 17.28
Sosiaaliohjaus täydentää terveysaseman palveluita

Asiakkaiden taloudelliset ongelmat ovat yksi terveydenhuollon käyntejä lisäävä tekijä. Asiakasta kannattaakin tukea ongelmissaan siellä, missä hän hakeutuu julkisten palvelujen piiriin: terveysasemalla.

Hämeenlinnassa sosiaaliohjaus on tuotu osaksi terveysasemien toimintaa. Kokeilun aikana terveydenhuollon henkilöstö on oppinut tunnistamaan ne asiakkaat, jotka hyötyvät sosiaaliohjaajan neuvonnasta.

Sosiaaliohjaus on tullut kiinteäksi osaksi terveysaseman palvelupolkua. Hoitajat ja lääkärit osaavat ohjata asiakkaita sosiaaliohjaajan tapaamiseen ja asiakas saa neuvoja arjen ongelmiin. Parhaassa tapauksessa apu voidaan antaa jo ennen kuin ongelmia ehtii syntyä.

Toimintamallia on testattu Hämeenlinnan valinnanvapauskokeilussa, osana sosiaali- ja terveysministeriön palvelusetelikokeilua. Tavoitteena on ollut yhteensovittaa palvelut niin, että asiakas saa kaiken tarvitsemansa hoidon ja neuvonnan yhdestä paikasta.

Tukea matalalla kynnyksellä

Ihmisten hyvinvointi koostuu monista eri tekijöistä. Kokonaisuuden tasapaino on tärkeää, jotta arki sujuu. Asuminen, ruoka, terveys, puhtaus ja talous kuuluvat tärkeisiin perusasioihin. Näiden tekijöiden tukemiseen terveysasemien matalan kynnyksen sosiaaliohjaus ja -neuvonta on ollut omiaan.

Sosiaaliohjaajan työnkuva on ollut kokeilussa monipuolinen. Avaintekijä on sosiaaliohjaajan ratkaisukeskeinen työote. Työ asiakkaiden parissa on ollut ohjaavaa, asiakasta tukevaa, vierellä kulkemista ja motivointia. Myötäeläminen, aitous ja kunnioitus ovat työn lähtökohtia.

Ratkaisuja jo yhdellä käynnillä

Usein käy niin, että asiakkaan tarve voidaan hoitaa jo yhdellä sosiaaliohjaajan käynnillä. Näin päästään vaikuttamaan elämän haastekohtiin jo niiden alkuvaiheessa. Kun asiakas saa tarvitsemansa avun ajoissa, myöskään terveydenhuolto ei kuormitu tarpeettomasti asiakkaan käynneistä.

Työnjako sosiaali- ja terveydenhuollon välillä vaihtelee asiakkaan tarpeista riippuen. Tilanteessa arvioidaan arjessa selviytyminen ja kyky hyödyntää omia voimavarojaan sekä sairauden vaikeusaste ja monimutkaisuus. Asiakkaan oma toimijuus ja tarpeet korostuvat. Olennaista on, että asiakas saa palvelut yhdestä paikasta.
 

Teksti: sosiaaliohjaaja Nina Vuori ja projektipäällikkö Hanni Joronen, Hämeenlinnan valinnanvapauskokeilu