Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Sosiaali- ja terveysministeriö ja ME-säätiö tiedottavat
Nuoret haluavat enemmän tukea koko perheelle osana psykososiaalisia palveluja

Sosiaali- ja terveysministeriö 5.3.2018 10.06
Tiedote 26/2018

Nuorten mielestä psykososiaalisen tuen palveluja pitää kehittää entistä tiiviimmin osana nuorten ja heidän perheidensä arkielämää. Mielen hyvinvointiin pitäisi kiinnittää entistä enemmän huomiota. Elämän perushallinta paranisi, jos nuorella olisi luotettava ja pysyvä aikuinen auttamassa erilaisissa valinnoissa.

Kaverit ja harrastukset ovat nuorille tärkeitä, ja yksinäisyyden vähentämiseen tarvittaisiin uusia väyliä. Parannusehdotuksia saatiin sadalta 16–29-vuotiaalta nuorelta eri puolilla Suomea järjestetyissä työpajoissa. Ne toteutettiin perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon ja Me-säätiön aloitteesta Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi.

Työpajoissa keskusteltiin nuorten arjesta, tulevaisuudesta ja heidän kokemuksistaan erilaisista palveluista. Tavoitteena oli tuottaa nuorten todelliset tarpeet ja toiveet huomioon ottava psykososiaalisen tuen palvelupaketin sisältö. Palvelupakettia hyödynnetään tulevaisuudessa nuorten matalan kynnyksen palvelupisteiden, kuten Ohjaamojen ja Me-talojen palvelujen, työotteen ja toimintakulttuurin kehittämisessä.

Nuoret haluavat tulla kuulluiksi ja jakaa kokemuksiaan toisten hyväksi

Nuoret itse pitivät työpajoja tärkeinä. He kokivat tulleensa kuulluiksi ja saivat mahdollisuuksia vaikuttaa heitä itseään koskeviin palveluihin. Samalla heillä oli tilaisuus kertoa omista vaikeistakin kokemuksistaan ja jakaa kokemusasiantuntijuutta toisten nuorten hyväksi.

Nuorten tuottamista kehittämisideoista osa on toteutettavissa sellaisenaan. Osasta jatkojalostetaan toteuttamiskelpoisia ideoita psykososiaalisen tuen palveluihin, palvelujärjestelmään ja keinovalikoimaan vuoden 2018 aikana. Usein tarvitaan pikemminkin työotteen ja toimintakulttuurin muutosta kuin uusia palveluja. Lisäresursseja tarvittaisiin kuitenkin erityisesti siihen, että nuoret saisivat tukea elämän perushallintaan.

”Työpajoissa Suomen itsenäisyyden juhlavuonna saadut nuorten näkemykset ovat erityisen arvokkaita siksi, että kerrankin nuorten palveluista kysyttiin heiltä itseltään. Hallituksen isot satsaukset nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn ja Ohjaamo-toimintaan ovat juuri sellaista tulevaisuustyötä, jota juhlavuonna pitikin tehdä”, ministeri Saarikko sanoo.

”Nyt saimme nuorilta selkeän viestin siitä, etteivät heidän tarvitsemansa palvelut ole mitään rakettitiedettä vaan tukea hyvin arkisiin asioihin ja elämän perushallintaan. Siksi päätimme tarttua heti toimeen. Sosiaali- ja terveysministeriö julistaa pian haettavaksi yhteensä 1,2 miljoonaa euroa valtionavustusta jaettavaksi paikallisille tai alueellisille kokeiluille Arki haltuun -tukipaketin toimeenpanemiseksi. Kokeilu toteutetaan osana Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan -kärkihanketta”, Saarikko kertoo.

Työpajat kokosivat 100 nuorta yhteen

Eri elämäntilanteissa olevat nuoret esittivät kehittämisehdotuksiaan psykososiaalisen tuen palveluista työpajoissa, joita oli loppuvuodesta 2017 Porissa, Turussa, Tampereella, Helsingissä, Keravalla, Lappeenrannassa, Espoossa, Hyvinkäällä ja Rovaniemellä.  Työpajat järjestettiin yhdessä Me-talojen ja nuorten matalan kynnyksen palveluja tarjoavien Ohjaamojen kanssa. Kaikilla työpajoihin osallistuneilla nuorilla oli omaa kokemusta sosiaali- ja terveys-, opetus- ja sivistys-, nuoriso- ja työllisyyspalveluista sekä kolmannen sektorin toiminnasta.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Elina Palola, STM, p. 02951 63595, [email protected]
Kehittämispäällikkö Tom Tarvainen, Me-säätiö, Me-talot, p. 050 5755690,
[email protected],
Kehittämispäällikkö Liisa Björklund, Me-säätiö, p. 040 5718866, [email protected]