Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Mitä on rationaalinen lääkehoito?

Sosiaali- ja terveysministeriö
15.12.2016 13.33
Uutinen

Rationaalinen eli asianmukainen lääkehoito on tehokasta, turvallista, tarkoituksenmukaista ja taloudellista. Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman tarkoituksena on näiden tavoitteiden toteutuminen.

Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi sosiaali- ja terveysministeriöstä kertoo videolla tarkemmin, mitä on rationaalinen lääkehoito. Lisäksi hän kertoo, miksi STM tekee rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelma, mitä toimeenpano-ohjelmassa käytännössä oikein tehdään ja milloin toimeenpano-ohjelma valmistuu.

Linkki videohaastatteluun: https://youtu.be/kAttcSJ0JVk

Tekstiversio haastattelusta

Mitä on rationaalinen lääkehoito?

”Rationaalinen eli järkevä ja asianmukainen lääkehoito on turvallista, tehokasta, taloudellista ja tarkoituksenmukaista lääkehoitoa eli sitä, että oikealle potilaalle annetaan oikea lääke, oikeaan aikaan, oikeaan vaivaan ja oikealla annostuksella. Lääkehoito ei ole järkevää esimerkiksi silloin, kun sitä käytetään varmuudenvuoksi tai niin kuin naapurin vanha isäntä otti aina aamuisin varmuudenvuoksi Hota-pulverin, jos vaikka päätä sattuu päivän aikana särkemään.”

Miksi tehdään rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelma?

”Rationaalinen eli järkevä lääkehoito ja lääkehoitojen järkeistäminen on nähty niin tärkeäksi, että se otettiin mukaan hallitusohjelmaan. Pääministeri Sipilän hallitusohjelman mukaan tämän hallituskauden aikana toteutetaan rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelma, jolla parannetaan lääkehoitojen tasoa ja ylipäänsä ihmisten toimintakykyä ja jolla saadaan yhä enemmän kustannustehokkuutta lääkehoitoihin.”

Mitä käytännössä tehdään?

”Ensinnäkin tunnistetaan teemat, jonka ympärille lähdetään kehittämään toimeenpano-ohjelmaa ja jonka ympärillä tehdään toimenpiteitä. Teemoiksi on tunnistettu lääkkeiden määrääminen, toimittaminen ja käyttäminen, lääkehuollon rakenteet uusissa sote-järjestelmissä, tiedonhallinta, lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi, rationaaliseen lääkehoitoon liittyvä tutkimus ja lääkeinnovaatiot. Näiden teemojen ympärille ryhdytään rakentamaan toimeenpano-ohjelman kokonaisuutta.”

Milloin tulee valmista?

”Toimeenpano-ohjelman työstäminen jatkuu koko hallituskauden ajan. Väliraportti julkaistaan vuoden 2017 alussa.”
 

Lisätietoa

http://stm.fi/rationaalinen-laakehoito

Sivun alkuun