Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Vad förväntar du dig av social- och hälsovårdsreformen? Vad är en bra social- och hälsotjänst?

Social- och hälsovårdsministeriet
18.12.2015 15.45
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet har öppnat en öppen förfrågan till alla i tjänsten otakantaa.fi. Ministeriet önskar få veta människors synpunkter om reformen av social- och hälsotjänsterna. Svarstiden går ut 31.1.2016.

I förfrågan kan man berätta on sina synpunkter om hur smidiga tjänster är ur klientens synvinkel. Man kan även ta ställning till vilka social- och hälsotjänster det är viktigt att få nära hemmet och vilka e-tjänster man vill använda. Man frågar även om människors intresse att påverka servicen inom det egna bosättningsområdet och beslutsfattandet.

Svaren behandlas anonymt. Ett sammandrag av alla svar kommer att publiceras på webbplatsen alueuudistus.fi i februari 2016. Feedbacken kommer att utnyttjas i beredningen av social- och hälsovårdsreformen.

Ordnandet av social- och hälsotjänster överförs från ingången av år 2019 från kommunerna och samkommunerna inom området till 18 självstyrande områden. De självstyrande områdena baserar sig på de nuvarande landskapen. De självstyrande områdena ordnar alla offentliga social- och hälsotjänster.  Målet för reformen är att människor ska få de social- och hälsotjänster som de behöver på lika villkor. Därför förenas social- och hälsotjänsterna på alla nivåer till klientorienterade helheter. Basservicen förstärks och informationsteknologi utnyttjas bättre.

Förfrågan kan besvaras på finska eller svenska på adressen otakantaa.fi

Den svenskspråkiga adressen

Ytterligare information:

kommunikationschef Eriikka Koistinen, tfn 0295 163133, [email protected]

aluehallintouudistus alueuudistus-arkisto reformit sote-uudistus
Sivun alkuun