Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Ministeri Rehula: Sote-uudistus nostaa asiakkaan tarpeet ykköseksi

Sosiaali- ja terveysministeriö
2.5.2016 10.34
Tiedote 60/2016

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen lisää asiakkaan valinnanvapautta, eheyttää palvelukokonaisuuksia ja parantaa yhteyden saamista sosiaalihuoltoon erityisesti virka-ajan ulkopuolella, kertoi perus- ja perhepalveluministeri Juha Rehula Päijät-Hämeen sosiaalipoliittisessa foorumissa 2. toukokuuta 2016.

Uudistusten tavoitteena on, että järjestelmä lähtisi asiakkaiden tarpeista hallinnollisten rajojen yli.  Kun sosiaali- ja terveydenhuolto työskentelevät aidosti ja tavoitteellisesti yhdessä, asiakas saa nykyistä eheämpiä palvelukokonaisuuksia.

Asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja hänen omia voimavarojaan sekä mahdollisuuksiaan olla osallinen ja vaikuttaa asiassaan on myös tarkoitus vahvistaa.

– Valinnanvapauden piiriin tulevien palvelujen kohdalla on varmistettava, että asiakas saa tarvitsemansa palvelukokonaisuuden ja että palvelut toteutetaan asiakkaan, ei palveluntuottajan ehdoilla, painottaa ministeri Rehula.

Ministeri Rehulan mukaan on tärkeää lisätä tukea valintojen tekoon, esimerkiksi että kootaan tietoa eri toimintayksiköiden laadusta valintojen perustaksi.

Palveluohjaus pysyy sosiaalihuollon työkaluna

– Julkisin varoin kustannettujen palvelujen saanti perustuu palvelutarpeiden selvittämiseen yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa myös omaisten kanssa. Tällöin valinnanvapaus rajautuisi yhdessä todettuun tarpeeseen, ministeri Rehula kertoo.

Uudistetun järjestelmän on tuettava myös heitä, jotka eivät pysty itse tekemään valintoja. Sosiaalipalveluiden asiakkaissa heitä on paljon. Heitä varten tarvitaankin palveluohjausta sekä konkreettista tukea päätöksentekoon.

Sosiaalipäivystykseen pitää saada yhteys ympäri vuorokauden

Osana valmistelussa olevaa sosiaali- ja terveydenhuollon päivystysuudistusta tarkastellaan myös sosiaalipäivystystä ja sen toimivuutta. Voimassa oleva lainsäädäntö velvoittaa kuntia järjestämään ympärivuorokautisen sosiaalipäivystyksen. Järjestelmä on kuitenkin pirstaleinen eivätkä ihmiset aina tiedä, mihin ottaa yhteyttä, jos sellaiseen on tarvetta.

Uudistus tehostaa asiakasprosesseja ja sovittaa niitä paremmin yhteen sosiaali- ja terveydenhuollon välillä. Potilaiden ja asiakkaiden mahdollisuudet saada kokonaisvaltainen tarpeidensa arvio ja välttämättömät kiireelliset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut samassa yhteydessä paranevat.  

– Lähitulevaisuudessa ihmiset saavat tarvittaessa sosiaalihuollon kiireellisiä palveluja myös sairaalakäyntien yhteydessä aikaisempaa paremmin, Rehula toteaa.

– Uuden kulttuurin luominen on haaste kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille. Kyse ei ole vain yhteistyön lisäämisestä, vaan kokonaan uudesta tavasta toimia. Sen juurtuminen vaatii toiminnallista muutosta tukevia rakenteita, järjestelmällistä toimeenpanoa sekä asennemuutosta. Integraatio edellyttää myös yhteisen tietoperustan järjestelmällistä rakentamista ja integraatiota edistäviä tutkimushankkeita, päättää ministeri.

Lisätiedot

erityisavustaja Hanna-Maija Kause, p. 050 566 7949, [email protected]

 

Sivun alkuun