Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Ministeri Mattila aktiivimallista

Sosiaali- ja terveysministeriö
2.2.2018 12.00
Uutinen

Tavoitteena on lisätä työllisyyttä, työllistymisen mahdollisuuksia ja omaehtoista työn hakemista. Palkkatyön lisäksi aktiivisuuden voi osoittaa yritystoiminnassa ja työllistymistä tukevissa palveluissa ja toiminnassa.

Aktiivimalli syntyi aikanaan osaksi työllisyyspolitiikan kymmenen kohdan toimenpideohjelmaa. 

”Aktiivimalli ei tullut voimaan takautuvasti, etuuden alentaminen ei voi kertaantua, eikä malli koske kaikkia – jos työttömyysetuuden lisäksi saa myös toista etuutta työkyvyttömyyden tai vamman vuoksi. Tällaisia ovat osatyökyvyttömyyseläke, osakuntoutustuki, tapaturma- tai työkyvyttömyyseläke, sekä vammaistuki. Aktiivimalli ei koske omais- tai perhehoitajia tai työttömyysetuuden saajaa, jolla on eläkeyhtiössä tai -laitoksessa vireillä työkyvyttömyyseläkehakemus”, kommentoi sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila aktiivimallista käytävää keskustelua.

Aktiivimallissa muutettiin etuuden saajan omavastuuta koskevia ehtoja. Omavastuu tarkoittaa kahta asiaa; työttömyyden alun omavastuuta pienentämistä 7 arkipäivästä 5 arkipäivään, sekä jatkossa etuuden saajan mahdollisuutta vaikuttaa omavastuun syntymiseen. Omavastuuta siirrettiin työttömyysajalle, jos työttömyys pitkittyy.

”Työttömyysaikaisen omavastuun voi välttää esimerkiksi lyhyillä työjaksoilla, joista kertyy n. 3 kuukauden jaksolla yhteensä vähintään 18 tuntia työtä. Jos aktiivisuus ei täyty, omavastuun vaikutus on 1 päivä kuukautta kohden. Se toteutetaan alentamalla työttömyysetuutta 4,65 % päivässä. Tämän enempää etuus ei voi mallin vuoksi alentua”, korostaa ministeri Mattila.

Aktiivisuutta seuraavat työttömyysetuuden maksajat, eli Kela ja työttömyyskassat. Ne kertovat aktiivimallista ja neuvovat, kuinka aktiivisuudesta ilmoitetaan työttömyysajan hakemuksessa. Maksajilta saa myös tietoa sovitellusta työttömyysetuudesta, joka on erinomainen tuki osittain työllistyvälle. He kertovat myös, mitä ehtoja palkkatyön, yritystoiminnan tai palvelun on täytettävä. 

 ”Eduskunta velvoitti hallituksen seuraamaan lain vaikutuksia eduskunnan eli kansanvallan edellyttämällä tavalla. Näin myös tapahtuu”,  korostaa Mattila. ”Voimme päätellä kuinka aktiivimalli vaikuttaa vasta, kun huhtikuuta koskevat etuushakemukset on ratkaistu” Mattila toteaa. ”Toivon, että tätä maksajille kertyvää tilastotietoa on käytettävissä jo toukokuussa”.

Sosiaaliturvan laajempi uudistaminen tulee ajankohtaiseksi seuraavalla hallituskaudella. Sitä pohjustetaan jo nyt hallituksen käynnistämässä perusturvan ja toimeliaisuuden (Toimi) hankkeessa. Lisäksi on selvitettävänä, miten sovitellun työttömyysetuuden maksamista voitaisiin nopeuttaa vielä nykyisestään. Keskimääräinen käsittelyaika vuonna 2016 oli hieman yli 10 päivää.

”Työ on osa hyvää sosiaalipolitiikkaa. Tavoitteena on, että jokainen voisi nykyistä paremmin osallistua työhön toimintakykynsä mukaan. Se taas edellyttää työnantajilta kykyä antaa työtä ja sopeuttaa työpaikan toimintaympäristöä niin, että työntekijä voi siellä töitä tehdä.”

Lisää asiaa aktiivimallista on STM:n verkkosivuilla, jossa on muun muassa vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin.

Lisätietoja

Sivun alkuun