Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Minister Kiuru: Frontveteranerna förtjänar vår respekt och allt det stöd som de behöver

Social- och hälsovårdsministeriet 18.12.2019 15.50 | Publicerad på svenska 19.12.2019 kl. 16.19
Kolumn

Nu när julen närmar sig är det naturligt att fundera över framgångar under året och sådant som vi kan vara stolta över. En av de saker som vi kan vara stolta över är regeringens satsningar på veteranförmånerna.

I statsbudgeten för nästa år har det reserverats över 320 miljoner euro för alla veteranförmåner och tjänster för veteranerna. Det är 100 miljoner mer än 2019.

Den 27 april 1945 upphörde Lapplandskriget och samtidigt Finlands deltagande i andra världskriget. Från Finland deltog sammanlagt cirka 600 000 män och 100 000 kvinnor i krigen. De yngsta vid fronten var bara 17 år gamla. Betydelsen av dessa människors insats har inte avtagit, trots att det har gått över 74 år sedan kriget slutade. Våra krigsveteraner förtjänar vår respekt och allt det stöd som de behöver.

Allt mer heltäckande tjänster tillhandahålls i hemmet

Den största anslagsökningen anvisas till tjänster som tillhandahålls i hemmet. I fortsättningen ska också frontveteraner som har tilldelats frontmannatecken, fronttjänsttecken eller fronttecken få sådana tjänster. Detta gäller också veteraner som bor i servicehus. En förutsättning för att få tjänsterna är att kommunen har upprättat en individuell serviceplan enligt vilken tjänsterna ordnas för veteranen.

Redan från ingången av november har frontveteranerna fått samma service som krigsinvalider redan tidigare har fått för att stödja deras möjligheter att bo kvar hemma. Till denna service hör bland annat måltidsservice, hemservice och hemvård samt aktiviteter som upprätthåller funktionsförmågan och som utförs tillsammans med hemvårds- eller rehabiliteringspersonal.

Kommunalt anställda har dessutom fått utbildning om tjänster som tillhandahålls i hemmet och om olika sätt att stödja veteranernas möjligheter att bo hemma. Kommunerna har en viktig roll i planeringen och ordnandet av tjänsterna för veteranerna.

Historisk höjning av fronttillägget

En av de mest betydande ändringarna av veteranförmånerna är att fronttillägget höjs från 50 euro till 125 euro. Höjningen är historiskt stor, och den har avsevärd betydelse för veteraner som har små inkomster. Höjningen gäller också fronttillägg till veteraner som är bosatta utomlands.

Från ingången av nästa år får krigsinvaliders makor/makar och änkor/änklingar rehabilitering på lika villkor. Så har det inte varit tidigare.

Tjänsterna för veteranerna bör skräddarsys enligt det individuella behovet

När frontveteranerna åldras behöver de andra slags tjänster än tidigare. Samtidigt kan deras behov av tjänster öka. Tyngdpunkten i tjänsterna för veteraner har redan förskjutits från rehabilitering i slutenvård till rehabilitering i öppenvård och tjänster som tillhandahålls i hemmet.

Allt fler veteraner behöver mångsidiga tjänster som planeras och skräddarsys enligt de individuella behoven. Många äldre vill bo hemma så länge som möjligt. Det är förståeligt, och samtidigt bidrar boende hemma till att funktionsförmågan upprätthålls.  Därför bör de tjänster som tillhandahålls i hemmet förbättras också i fortsättningen. Veteranerna blir allt färre, men det väsentliga är att vår skyldighet att hjälpa består ända tills den sista av dem är borta.

Krista Kiuru
familje- och omsorgsminister