Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Ministeri Huovinen: Lapsen oikeutta tavata etävanhempaansavahvistetaan

Sosiaali- ja terveysministeriö
27.11.2014 8.00
Tiedote
Peruspalveluministeri Susanna Huovinen toivoo, että eroavat vanhemmat saisivat ajoissa tukea lasten huolto- ja hoitojärjestelyihin, jolloin lapsen oikeudetkin toteutuisivat paremmin.

"Eron jälkeisistä lasten huolto- ja hoitojärjestelyistä sovittaessa olisi tärkeää tarjota vanhemmille nykyistä vahvempi varhainen tuki. Näin voidaan välttää sopimusten riitauttaminen myöhemmässä vaiheessa. On myös tärkeää, että huoltajuudesta ja tapaamisoikeudesta tehtyjä päätöksiä noudatetaan ja valvotaan nykyistä paremmin, jottei lapsi vieraantuisi muualla asuvasta vanhemmastaan", totesi ministeri Huovinen Erofoorumissa Helsingissä torstaina 27. marraskuuta.

"Lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonnan järjestäminen on tällä hetkellä kunnille vapaaehtoista toimintaa. Kun velvoitetta järjestämiseen ei ole, saattavat tapaamiset jäädä joissain tapauksissa kokonaan toteutumatta. Sosiaalihuoltolain uudistuksessa kunnille asetetaan velvoite järjestää vanhemman ja lapsen väliset tuetut ja valvotut tapaamiset sekä valvotut lapsen nouto- ja palautustilanteet silloin, kun tapaamisista on olemassa tuomioistuimen päätös tai sosiaalilautakunnan vahvistama sopimus."

"Kaikkien osapuolten, mutta ennen kaikkea lapsen kannalta on tärkeää, että laissa on selkeästi määritelty, kenelle tapaamisten valvontatehtävä kuuluu. Näin edistetään lapsen oikeutta tavata etävanhempaansa ja parannetaan lasten keskinäistä yhdenvertaisuutta."

Ministeri Huovinen painottaa, etteivät huoltoriidat saa vaarantaa lapsen kehitystä.

"Viranomaisten välisen yhteistyön ja osaamisen on oltava kunnossa, jos huoltajuusriidat pitkittyvät. Sosiaali- ja terveysministeriö, oikeusministeriö ja sisäministeriö aikovat aloittaa ensi vuonna yhteisen selvitystyön aiheesta. Tavoitteena on turvata lapsen oikeus suojeluun tilanteissa, joissa on taustalla vanhempien välinen tai toisen vanhemman aiheuttama konflikti lasten huollosta ja tapaamisista ja samanaikainen huoli lapsen turvallisuudesta, terveydestä tai hyvinvoinnista."

Lisätietoja

erityisavustaja Laura Lindeberg, p. 040 826 8292



Muualla palvelussamme

Sosiaalihuoltolain uudistus

]]>

Susanna Huovinen