Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Maatalousyrittäjille ja apurahansaajille uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki

Sosiaali- ja terveysministeriö
27.11.2014 13.32
Tiedote -

Maatalousyrittäjien ja apurahansaajien työtapaturmia ja ammattitauteja koskeva lainsäädäntö uudistettaisiin työntekijöitä ja muita yrittäjiä koskevan tapaturmavakuutuksen kokonaisuudistuksen mukaisesti. Maatalousyrittäjien ja apurahansaajien työn erityispiirteet ja järjestelmän erilainen rahoitus otettaisiin uudessa laissa huomioon.

Uuteen maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilakiin kirjattaisiin vakuutetun oikeudet ja velvollisuudet, jotka nyt ovat osittain ratkaisu- ja oikeuskäytännön varassa. Järjestelmän perusrakenteisiin ei ehdoteta muutoksia.

Uudessa laissa määriteltäisiin tapaturma sekä lääketieteellinen syy-yhteys tapaturman ja vamman tai sairauden välillä. Lakiin kirjattaisiin myös huomattavasti nykyistä yksityiskohtaisemmin ne olosuhteet, joissa sattunut vahinko korvattaisiin työtapaturmana tai ammattitautina. Etuudet ja niiden taso säilyisivät pääosin entisellään.

Laissa säädettäisiin useita määräaikoja, joilla joudutettaisiin korvauskäsittelyä. Vakuutuslaitoksen olisi esimerkiksi annettava päätös nykyisen kolmen kuukauden sijaan kuukauden kuluessa siitä, kun se on saanut ratkaisuun tarvittavat asiakirjat.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus olisi maatalousyrittäjälle ja apurahansaajalle pakollinen silloin, kun hänen on otettava maatalousyrittäjän eläkevakuutus. Maatalousyrittäjä voisi jatkossakin vakuuttaa itsensä työtapaturmien ja ammattitautien varalta vapaaehtoisella työajan vakuutuksella silloin, kun hän ei kuulu pakollisen vakuutuksen piiriin.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle torstaina 27. marraskuuta. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2016.

Lisätietoja

hallitussihteeri Tiina Muinonen, p. 02951 63185, [email protected]