Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Begränsningen av kommunernas utläggningar av verksamhet och investeringar inom social- och hälsovården fortsätter

Social- och hälsovårdsministeriet 28.12.2018 12.05
Pressmeddelande 220/2018

Den s.k. begränsningslagens giltighetstid har förlängts till utgången av 2022. Genom lagen begränsas kommunernas utläggningar av verksamhet och investeringar inom social- och hälsovården. Förpliktelserna enligt den s.k. paras-ramlagen, som gäller samarbetsområden inom social- och hälsovården, har förlängts till utgången av 2020.

Under beredningen av landskaps- och vårdreformen begränsas kommunernas och samkommunernas beslutanderätt i fråga om social- och hälsovårdstjänsterna genom lag. 

Enligt den s.k. begränsningslagen förutsätts att det i kommuners och samkommuners långvariga avtal om utläggning av social- och hälsovårdstjänster ska ingå ett uppsägningsvillkor, om avtalet är i kraft efter 2020. Uppsägningsvillkoret måste ingå, om avtalets uppskattade årliga värde överstiger 30 procent av kommunens eller samkommunens årliga utgifter för social- och hälsovården.

Lagen begränsar också långvariga avtal om nyttjanderätt till byggnader samt sådana betydande investeringar inom social- och hälsovården för vilka de totala kostnaderna exklusive mervärdesskatt överstiger fem miljoner euro. 

Den så kallade paras-ramlagen förpliktar å sin sida kommunerna att ordna social- och hälsovårdstjänsterna utifrån ett tillräckligt befolkningsunderlag på minst cirka 20 000 invånare. Denna förpliktelse har förlängts genom en lag vars syfte är att förhindra att samarbetsområdena upplöses.

Republikens president har stadfäst de lagar som gäller förlängningen av lagarnas giltighetstid. Lagarna träder i kraft den 1 januari 2019.

Ytterligare information

Maria Porko, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 417, [email protected] (inte anträffbar 31.12.2018–4.1.2019)
Kirsi Varhila, överdirektör, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 338, [email protected] (skicka ett sms där du ber henne ringa upp dig)