Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kefuroksiimia sisältävien lääkevalmisteiden velvoitevarastointiin muutoksia

Sosiaali- ja terveysministeriö
5.5.2017 10.50
Tiedote 65/2017

Sosiaali- ja terveysministeriö on 5.5.2017 päättänyt, että sairaalakäytössä olevien kefuroksiimia sisältävien injektiomuotoisten antibioottilääkevalmisteiden varastointivelvolliset saavat alittaa laissa säädetyn kymmenen kuukauden velvoitemäärän.

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös perustuu lääkkeiden velvoitevarastoinnista annettuun lain (979/2008) 16 §:ään ja on voimassa enintään 31.1.2018 saakka. Tähän mennessä kefuroksiimia sisältävien lääkevalmisteiden velvoitevarastojen on oltava laissa säädetyn suuruiset.

Päätöksellä varmistetaan kefuroksiimia sisältävien valmisteiden saatavuus lääkevalmisteen laajamittaisen saatavuushäiriön aikana. Kefuroksiimi-valmisteilla on maahantuojista riippumattomia, tuotantoon liittyviä saatavuushäiriöitä, joiden arvioidaan jatkuvan ainakin vuoden 2017 ajan. Fimea valvoo velvoitevarastoitujen kefuroksiimi-valmisteiden jakelua. Fimea on ohjeistanut erityismenettelyistä maahantuojia, jakelijoita sekä sairaaloiden lääkehuoltoa.

Lääkkeiden velvoitevarastoinnin tehtävänä on muun muassa turvata lääkkeiden saatavuutta tilanteissa, joissa lääkkeiden saatavuus maahamme on syytä tai toisesta vaikeutunut.

Kefuroksiimia sisältäviä lääkevalmisteita käytetään lähinnä sairaaloissa infektioiden hoitoon aikuisille ja lapsille.

Lisätietoja:

hallitusneuvos Anne Koskela p. 02951 63384, [email protected]

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös kefuroksiimia sisältävien lääkevalmisteiden velvoitevaraston käytöstä erityistilanteessa

Finlex 05.05.2017 STM/1713/2017