Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Henkilökohtainen budjetti sitoo toimijat yhteistyöhön asiakkaan ympärille

Sosiaali- ja terveysministeriö 17.7.2019 12.41
Henkilökohtainen budjetti sitoo toimijat yhteistyöhön asiakkaan ympärille

Henkilökohtaisen budjetin käyttöä on kokeiltu Kainuussa osana palvelusetelikokeilua. Asiakasta tukee omatyöntekijä, joka koordinoi budjetin käyttöä.

Kainuussa paljon palveluja tarvitseva asiakas voi saada käyttöönsä henkilökohtaisen budjetin, jonka avulla palvelut saa valita yksityisiltä palveluntuottajilta. Henkilökohtaista budjettia käyttävät tavallisimmin vanhus- ja vammaispalvelujen asiakkaat.

Palvelut ”yhdeltä luukulta”

Asiakkaan kannalta tärkeää on, että henkilökohtainen budjetti sitoo, jopa velvoittaa, eri toimijat yhteistyöhön. Koska palveluista tehdään kokonaispaketti henkilökohtaisen budjetin muodossa, näyttäytyy se asiakkaalle kuin hän saisi palvelunsa yhdeltä luukulta.

Jotta asiakas ei joutuisi henkilökohtaisen budjettinsa kanssa ristiaallokkoon, hänen tukenaan on vastuutyöntekijä, joka koordinoi palvelukokonaisuutta. Olennaista on sujuva tiedonkulku asiakkaan ja palvelujen järjestäjän välillä.

Omatyöntekijä tukee ja koordinoi

Henkilökohtaisessa budjetissa vastuutyöntekijän (sosiaalihuoltolain mukaisen omatyöntekijän) rooli korostuu entisestään. Kainuun kokeilussa asiakas voi halutessaan valita itse omatyöntekijänsä, mikä sopii kuin nenä päähän henkilökohtaisen budjetin ideologiaan.

Omatyöntekijä on linkki asiakkaan, sote-kuntayhtymän ja yksityisten palveluntuottajien välillä. Hänellä on vastuun lisäksi tarvittava valta suunnitella ja toteuttaa henkilökohtaisen budjetin käyttö yhdessä asiakkaan kanssa.

Omatyöntekijä laatii henkilökohtaisen budjetin saldosetelin sähköiseen palvelusetelijärjestelmään ja vastaa asiakasprosessista. Asiakassuunnitelmaan kuvataan asiakkaan kokonaistilanne ja palvelut: mitä, missä, milloin ja millä tavalla palvelut järjestetään.

Kaikkien käytössä oleva asiakassuunnitelma parantaisi tiedonkulkua

Palvelujen yhteensovittamista tukisi kaikkien toimijoiden käytössä oleva yksi yhteinen sähköinen asiakassuunnitelma. Yhteensopimattomat asiakastietojärjestelmät hankaloittavat osaltaan tiedonkulkua. Tätä on pohdittava jatkossa, jotta tieto kulkee ja asiakkaan palvelut toimivat mahdollisimman hyvin yhteen.

Kainuun kokeiluissa on todettu, että yhden luukun periaatetta voidaan toteuttaa toimivalla tavalla henkilökohtaisen budjetin avulla. Se edellyttää kuitenkin kaikilta osapuolilta yhteistä tahtoa.

Lisätietoa:


Teksti:

Tarja Pääkkönen, suunnittelija
henkilökohtaisen budjetin kokeil
u
Kainuun sote-kuntayhtymä