Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

EU-ministerit keskustelevat sosiaalisen Euroopan tulevaisuudesta vuoden 2020 jälkeen

Sosiaali- ja terveysministeriöTyö- ja elinkeinoministeriö 15.3.2018 9.50
Tiedote 35/2018

EU:n työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asiain (TSTK) neuvosto kokoontuu Brysselissä 15. maaliskuuta. Ministerit keskustelevat päivän aikana muun muassa sosiaalisen Euroopan tulevaisuudesta vuoden 2020 jälkeen. Suomea kokouksessa edustavat sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila ja työministeri Jari Lindström.

Ministerit käyvät EU-termein periaatekeskustelun siitä, millaisena jäsenmaat näkevät sosiaalisen Euroopan tulevaisuuden vuoden 2020 jälkeen. Keskustelussa jäsenmaat tuovat esiin näkemyksiään siitä, miten EU parhaiten voisi parantaa työllisyyttä ja millä tavoin EU:n jäsenmaiden pitäisi lähentyä toisiaan sosiaalisissa kysymyksissä. Tässä voitaisiin hyödyntää hyvinvointitalous -ajattelutapaa. Hyvinvointitalouden perustana on visio yhteiskunnasta, joka tarjoaa kaikille hyvän elämän edellytykset ja jossa talouspolitiikka edistää ihmisten hyvinvointia samalla, kun lisääntyvä hyvinvointi parantaa talouden tilaa. Hyvinvointitalouteen liittyvä ajattelutapa on erityisen tärkeä nyt, kun työ ja teknologia ovat jatkuvassa muutoksessa

Suomen mielestä Euroopan sosiaalisen ulottuvuuden on myös 2020-luvulla perustuttava osallistavaan, kestävään kasvuun ja sisämarkkinoiden oikeudenmukaisuuteen. Taloudellisen kasvun, työllisyyden ja sosiaalisen kehityksen pitää Suomen näkemyksen mukaan tukea toisiaan.

Nuorisotyöllisyys asialistalla

Neuvoston asialistalla on myös nuorisotyöttömyys. Ministereiden on tarkoitus hyväksyä työllisyyskomitean tärkeimmät viestit investoinneista nuorisotyöllisyyteen ja nuorisotakuun täytäntöönpanoon EU-maissa. Ministereiden on tarkoitus hyväksyä myös suositus laadukkaan ja tehokkaan oppisopimuskoulutuksen eurooppalaisista puitteista.

Suomi nostaa keskustelussa esille tarpeen vastata kansallisesti, EU-tasolla ja globaalisti työmarkkinoiden ja yhteiskunnan haasteisiin, joita automaation, digitalisaation ja työn kansainvälistymisen aiheuttama työn murros synnyttää.
 
Ministerit keskustelevat myös naisten ja miesten työllisyysasteen nostamisesta. Asialistalla ovat lisäksi muun muassa sukupuolten väliset palkkaerot.

Lisätietoja:

Suunnittelija Noora Saarinen, STM, p. 02951 63039
Hallitusneuvos Liisa Heinonen,TEM, p. 02950 64131