Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Ett livslångt band formas i stunder i vardagen

Sosiaali- ja terveysministeriö
6.11.2017 8.09
Kolumni

Spädbarnstiden och småbarnsåren är fyllda med nya lärdomar, glädje, förvirring, trötthet och kärlek. Familjeledigheter är en pappas rätt och möjlighet att dela vardagen med sitt barn. Det är av betydelse hur ledigheterna används: en man växer in i sin roll som pappa i växelverkan med sitt barn.

Alla vinner på delat ansvar för vården av barnet: pappan själv, förhållandet mellan föräldrarna och inte minst barnet som har rätt till sin förälder. Syftet med kampanjen Pappatid som inleds i dag är att öka pappornas användning av familjeledigheter. Nästa år fyller faderskapsledigheten 40 år. Därför är det överraskande att närmare en femtedel av papporna fortfarande över huvud taget inte tar ut familjeledigheter.

Faderskap bör bli synligare i vårt samhälle. På arbetsplatserna ses männen inte nödvändigtvis alltid som föräldrar med bekymmer för att få vardagen under småbarnsåren att gå ihop. Därför händer det ofta att de ”osynliga” pappornas önskemål om delat vårdansvar förbises. Det är fråga om kultur och attityder, vilket bekräftas av att också män som har tagit ut familjeledigheter kontaktar jämställdhetsombudsmannen.

Föräldrarna och arbetsgivarna inser inte alltid att också pappan har möjlighet att ta ut föräldraledigheten på sex månader.

Varje arbetsgivare har emellertid skyldighet att främja jämställdhet på ett målinriktat och planmässigt sätt. En jämställdhetsplan är ett utmärkt verktyg för detta. Det är viktigt att skapa en sådan kultur och sådan praxis på arbetsplatserna som visar en positiv inställning till pappor. Det är viktigt att faderskap syns och hörs.

Stöd och uppmuntran från chefen spelar en viktig roll. Det är möjligt att organisera arbetsuppgifterna. Familjeledigheterna täcker trots allt bara en liten del av yrkeskarriären, som ofta är flera årtionden lång. En positiv inställning till pappor betalar sig tillbaka: det är till fördel för såväl arbetsgivaren som arbetstagaren att pappan kan koncentrera sig på sitt arbete och klarar av arbetet. Så blir fallet när det är möjligt att kombinera arbete och familjeliv utan friktioner och konflikter.

Europeiska kommissionen har speciellt framhävt temat faderskap och deltar i finansieringen av vår nationella kampanj, som kommer att höras på flera olika radiokanaler under de närmaste veckorna. Kampanjen Pappatid infaller vid en tidpunkt då översyn av familjeledigheterna är en aktuell fråga i Finland. Den senaste reformen banade väg för att familjeledigheter också beviljas frånskilda pappor.

Det är på tiden att föregå de nya generationerna med exempel på att pappor kan, förmår och fixar. För att citera en pappa och erfarenhetsexpert som deltagit i kampanjen uppmuntrar jag papporna att stanna hemma, så att de kan växa samman med sina viktigaste!

Familje- och omsorgsminister
Annika Saarikko

Annika Saarikko Annika Saarikko
Sivun alkuun