Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Eläinten ja ihmisten lääkelainsäädäntöjä ehdotetaan eriytettäväksi

Sosiaali- ja terveysministeriö
20.11.2014 13.49
Tiedote -

Hallitus päätti torstaina 20. marraskuuta lähettää eduskunnalle kirjelmän, joka koskee komission ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston eläinlääkeasetukseksi. Asetusehdotus olisi suoraan Suomessa sovellettavaa yhteisölainsäädäntöä.

Komission ehdotuksen mukaan voimassa olevasta lääkeasetuksesta poistettaisiin viittaukset eläinlääkevalmisteisiin ja eläinlääkkeistä säädettäisiin omassa asetuksessa. Lääkelainsäädäntöjen eriyttäminen edellyttäisi Suomessa huomattavaa kansallisen säädösten uudistamista.

Hallitus kannattaa ehdotuksia pääosin. Yhtenäinen lainsäädäntö ja toimenpiteet jäsenvaltioissa ovat perusteltuja eläinlääkkeiden saatavuuden parantamiseksi ja hallinnollisen taakan pienentämiseksi.

Asetusehdotuksen tavoitteena on edistää kilpailukykyä ja innovointia. Eläinlääkintäala kattaa useita eri eläinlajeja, mikä aiheuttaa markkinoiden pirstoutumista. Alalta vaaditaan suuria investointeja, jotta esimerkiksi olemassa olevien, tietylle eläinlajille tarkoitettujen lääkkeiden myyntilupa voidaan laajentaa koskemaan toisia eläinlajeja.

Ehdotuksen yhtenä tavoitteena on vähentää eläinlääkkeiden käytöstä aiheutuvaa mikrobilääkeresistenssin lisääntymisen uhkaa. Tietyt mikrobilääkeaineet voitaisiin varata tiettyjen ihmisillä esiintyvien infektioiden hoitoon. Näitä lääkeaineita sisältäville valmisteille ei saisi myöntää myyntilupaa eläinlääkkeenä. Hallitus kannattaa tavoitetta ja pitää tärkeänä, että mikrobilääkkeiden käyttöä koskevat EU-säännökset muotoillaan niin, että mikrobilääkkeiden käyttö eläimille on jatkossakin kohtuullista ja hallittua.

Hallitus suhtautuu varauksella esitykseen rinnakkaisvalmisteen identtisestä valmisteyhteenvedosta sekä myyntilupamenettelyitä koskeviin ehdotuksiin. Myyntilupamenettelyihin liittyvät ehdotukset voivat heikentää kansallisia mahdollisuuksia vaikuttaa eläinlääkkeiden myyntilupaan ja valmistetietoihin.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Ulla Närhi, p. 0295 163 391Muualla palvelussamme

Lääkehuolto