Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Digitaalisuus helpottaa työskentelyä – ammattilaisten kokemukset henkilökohtaisen budjetin kokeilusta

Sosiaali- ja terveysministeriö 24.10.2019 14.18

Henkilökohtaisen budjetin kokeilussa Pohjanmaalla testattiin vuosien 2018-2019 aikana, miten ammattilaisten työskentelyä voisi nopeuttaa ja sujuvoittaa digitaalisten palveluiden avulla. Toimintamalleissa hyödynnettiin ammattilaisten välistä etäkonsultaatiota ja etäyhteyksiä asiakasvuorovaikutuksessa.

Pohjanmaan kokeilun henkilöstö testasi Contact Center -toimintamallia, joka täyttää korotetun tietoturvallisuustason kriteerit. Videoyhteyden toiminallisuuksiin tutustuttiin hyödyntämällä teknistä ratkaisua kokouksissa. Contact Center -palvelussa valitaan kokouksen ajankohta, kesto sekä kokoukseen kutsuttavat henkilöt käyttäjälistalta. Tämän jälkeen ohjelma lähettää automaattisesti sähköpostikutsun valituille henkilöille. Kutsussa on linkki kokoukseen sekä ohjeet videoneuvotteluyhteyden avaamiseksi.

Contact Centerin avulla pidettiin säännöllisiä kokouksia sekä ryhmänä että kahden kesken kaikissa kolmessa kokeilun kunnassa: Vaasassa, Pietarsaaressa ja Närpiössä.

Konsultaatiot ammattilaisten välillä

Palveluohjaaja otti asiakkaan luona videoneuvotteluyhteyden kotihoidon fysioterapeuttiin. Etäyhteyden kautta fysioterapeutti muun muassa keskusteli asiakkaan kanssa, osallistui asunnon muutostöiden arviointiin, tarkisti asiakkaan rollaattorin korkeuden, antoi ohjausta apuvälineasioissa sekä muuta yleistä neuvontaa ja konsultaatiota.

– Minusta videoyhteyden välityksellä tehdyt etäkäynnit ovat hyvin tehokkaita. Etäkäynneillä säästyy matkustamiseen menevä aika ja minulta kysytään vain fysioterapeutin osaamiseen liittyviä asioita. Myöskään kilometrikorvauksia ei tarvitse maksaa, kertoo fysioterapeutti Arttu Kukko etäyhteyden hyödyistä.

Arttu Kukon mielestä etäkonsultaatio on tulevaisuudessa ehdottomasti varteenotettava toimintatapa kotikuntoutuksen fysioterapeuteille, sillä heidän tehtävänsä painottuvat ohjaukseen ja neuvontaan.

– Myös käytetyimmät toimintakyvyn testit onnistuvat hyvin etäyhteyden kautta. Tuki- ja liikuntaelinvaivojen selvittäminen on parempi tehdä jatkossakin kotikäynnillä asiakkaan luona, Arttu Kukko miettii.

Ajatuksia tulevaisuuteen

– Etäyhteydellä tehty konsultaatio toimi mielestäni erittäin hyvin ja sain tarvittavan avun asiakkaille. Toimintamallia tulisi ehdottomasti kehittää eteenpäin. Myös asiakkaat kokivat etäkonsultaation luonnollisena osana palveluiden kehitystä, kertoo palveluohjaaja Ann-Christine Järf-Rex.

Hyödyksi koetiin se, että asiantuntijoiden määrä kotikäynnillä väheni ja havaittiin, että konsultoitavan asiantuntijan olisi hyvä saada asiakkaasta etukäteen tietoa etäkonsultaationsa tueksi.

Kokeilun aikana havaittiin, että etäyhteys ei ehkä ole muistisairaille sopivin toimintatapa. Muistisairailla esiintyi vaikeuksia ymmärtää asiaa, vaikka omaishoitaja olikin tyytyväinen palveluun.

– Jatkoa ajatellen olisi hyvä tehdä valmiita videoita ikääntyneiden asiakkaiden yleisimmistä avuntarpeista kotona. Aiheina voisivat olla esimerkiksi hoidettavan siirtäminen sängystä pyörätuoliin, nostovyön käyttö sekä kääntölevyn tarkoitus, pohtii Arttu Kukko.

Digitaalisten palveluiden hyödyt

Pohjanmaan HB-kokeilussa hyödynnettiin Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen kokemuksia ja toimintamalleja digitaalisessa asiakaspalvelussa. Vuorovaikutteista videoyhteyttä on kehitetty ja laajennettu myös omaisten kanssa tapahtuvaan viestintään.

– Päätelaitteiden, verkkoyhteyksien ja viestintäteknologisten sovellusten kehittyminen aiempaa toimintavarmemmiksi ja edullisemmiksi on avannut mahdollisuuksia hyödyntää etäyhteyksiä sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakaspalvelussa, kertoo kehittämispäällikkö Tatu Karppinen Vaasan kaupungilta.

Videoyhteyden etu on riippumattomuus fyysisistä etäisyyksistä. Esimerkiksi eri alojen ammattilaiset voivat tehdä entistä tiiviimpää yhteistyötä, ja näin nopeuttaa ja sujuvoittaa palveluita asiakkaan näkökulmasta sekä vähentää palveluiden kustannuksia.

Parhaimmillaan etäyhteydet mahdollistavat vuorovaikutteisen kokemuksen, joka on asiakkaalle yhtä aito kuin fyysinen kohtaaminen. Ikäihmisten omaiset voivat asua hyvinkin kaukana ja silti osallistua päivittäin ikäihmisen arkeen. Vuorovaikutus lisää ikäihmisen turvallisuuden tunnetta ja vähentää yksinäisyyttä.

Digitaalisten palveluiden jatkokehitys Pohjanmaalla

– HB-kokeilun kokemuksia hyödynnetään jatkossakin. Digitaalisia palvelualustoja kehitetään jatkossa eri kohderyhmien tarpeisiin sopiviksi. Digitaalisten palveluiden eri muotoja tullaan yhdistämään helppokäyttöisiin käyttöliittymiin, Tatu Karppinen suunnittelee.

Digitaalisiin palvelualustoihin aiotaan liittää niin paikallisia kuin valtakunnallisiakin palveluita kunkin asiakkaan tarpeet ja toimintakyky huomioiden. Myös eri alojen ammattilaisten osaamista hyödynnetään digitaalisilla ratkaisuilla asiakkaan kotona asumisen tukemiseksi. Kehitystyössä huomioidaan asiakasnäkökulman lisäksi myös vaikuttavuus ja kustannustehokkuus.


Kirjoittajat: Johanna Jussila, Britt-Marie Herrgård, Ann-Christine Järf-Rex, Tatu Karppinen, Anne Kemppainen, Arttu Kukko, Pirjo Wadén ja Aliisa Öling Vaasan kaupungilta