Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Avioliittolain muutos vaikuttaa sosiaaliturvalakeihin

Sosiaali- ja terveysministeriö
3.11.2016 13.30
Tiedote 191/2016

Hallitus esittää muutoksia sosiaaliturvalakeihin niiltä osin, joihin maaliskuun 2017 alusta voimaantuleva sukupuolineutraali avioliittolaki vaikuttaa.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle torstaina 3. marraskuuta. Hallituksen esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1. maaliskuuta 2017.

Hallitus esittää, että avioliittolain muutoksen seurauksena myös sosiaaliturvalainsäädännön avioliitonomaisen suhteen eli avoliiton käsite muuttuisi sukupuolineutraaliksi.

Lapsen äidin naispuolisella avio- tai avopuolisolla olisi jatkossa oikeus vanhempain- ja isyysrahaan samoin perustein kuin lapsen äidin miespuolisella avio- tai avopuolisolla. Rekisteröidyssä parisuhteessa eläviin puolisoihin sovellettaisiin jatkossa samoja vanhempainpäivärahasäännöksiä kuin aviopuolisoihin.

Elatustukilakiin ehdotetaan lisäystä, jossa elatustuen piiristä suljettaisiin pois ne tilanteet, joissa avioliiton ulkopuolella syntyneelle lapselle maksetaan elatustukea isyyden vahvistamatta jättämisen vuoksi, mutta lapsella tosiasiassa on kaksi elatusvelvollista vanhempaa.

Pääosa hallituksen nyt ehdottamista muutoksista on seurausta jo vahvistetusta sukupuolineutraalista avioliittolainsäädännöstä.

Lisätietoja

hallitussihteeri Milja Tiainen p. 02951 63579, [email protected]

Sivun alkuun