Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Aiemmin yrittäjänä toimineen vuosityöansion määrittäminen muuttuu

Sosiaali- ja terveysministeriö
2.11.2017 13.24
Tiedote 158/2017

Hallitus esittää muutoksia työtapaturma- ja ammattitautilakiin. Vuosityöansion laskentatapaa muutettaisiin niin, että aiemmin yrittäjänä toimineen työntekijän vuosityöansioon huomioitaisiin aikaisempi yrittäjän työtulo. Näin estettäisiin vuosityöansion jääminen kohtuuttoman pieneksi tilanteissa, joissa uuden työsuhteen ansioita ei voida vielä käyttää ansiomenetyskorvauksen perusteena.

Hallitus antoi työtapaturma- ja ammattitautilakia koskevan esityksen eduskunnalle 2. marraskuuta. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta 2018.

Jos aiemmin yrittäjänä toimineelle työntekijälle sattuisi tapaturma, niin korvausta laskettaessa hänen yrittäjänä saamansa työtulot huomioitaisiin vahinkotapahtumaa sattumista edeltävän kolmen kalenterivuoden ajalta. Edellytyksenä olisi, että vahingoittunut on vakuuttanut itsensä yrittäjän lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella. Työtulona käytettäisiin yrittäjän eläkelain mukaista työtuloa, tai maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain mukaista vahvistettua vuosityöansiota. Muutos koskisi vain vahingoittunutta, joka ei ole enää vakuutettu yrittäjänä vahingon sattuessa. Jos henkilö on vahinkohetkellä vakuutettuna työsuhdetyön lisäksi yrittäjänä, niin yrittäjän työtulo otetaan vuosityöansiossa voimassa olevan lain mukaisesti.

Lisätietoja

Hallitusneuvos Mika Mänttäri, p. 0295 163 125, [email protected]

Sivun alkuun