Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

LAPE-akatemia etenee alueellisiin valmennuksiin

Opetus- ja kulttuuriministeriöSosiaali- ja terveysministeriö
2.5.2019 11.43
Uutinen

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin johtamisen alueelliset valmennukset alkavat toukokuun alussa. LAPE-akatemiaksi nimetyn moniportaisen valmennusprosessin tavoitteena on uudenlainen, hallinnonalarajat ylittävä verkostomainen johtaminen, joka mahdollistaa lapsen, nuoren ja perheen tarpeisiin sopivat palvelut ja tuet oikea-aikaisesti.

LAPE-akatemia on opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön yhteisesti maakuntien alueille tarjoama tuki entistä vaikuttavampaan toimintaan, kokonaisuuksien ymmärtämiseen ja verkostojen johtamiseen.  Kunkin maakunnan alueen tilaisuudet päivämäärineen löytyvät sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivustolta.

- Uusi toimialojen rajat ylittävä johtaminen luo vaikuttavuutta, jolla voidaan vastata nykyistä kustannustehokkaammin lasten, nuorten ja perheiden erilaisiin tilanteisiin kotona, koulussa ja varhaiskasvatuksessa. On toimittava niin, että ongelmat eivät kärjisty ja kasaudu, vaan ne ratkaistaan ajoissa, korostaa hankejohtaja Maria Kaisa Aula sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Kuntien ja kuntayhtymien sosiaali-, terveys- ja sivistystoimen sekä järjestöjen ja seurakuntien johdolle tarkoitettu LAPE-akatemia kokoaa vastuuhenkilöt yhteen kunkin maakunnan alueella. 

- Sivistystoimen johdolla on merkittävä rooli lasten ja nuorten oppimisen ja hyvinvoinnin johtamisessa. Varhaiskasvatus, koulut ja oppilaitokset ovat olennaisia ympäristöjä, joissa toteutetaan sivistystoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen yhteisiä tavoitteita. Akatemian osallistujat voivat vaikuttaa siihen, miten omalla alueella sivistystoimen ja sosiaali- ja terveystoimen yhteistyötä kehitetään, toteaa Katja Bergbacka opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Yhteiskunnallisesti merkittävän ja uutta luovan valmennusprosessin läpivieminen perustuu vahvasti alueiden omaan sitoutumiseen. Kevään ensimmäisessä valmennuksessa teemana on uusi toimintaympäristö. Avaustilaisuuden tavoitteena on luoda hallinnonalarajat sekä kuntarajat ylittävä tilannekuva yhteisestä toimintaympäristöstä sekä suunnata yhteisiin tavoitteisiin.

- Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tulevaisuutta johdetaan sosiaali-, terveys- ja sivistystoimen yhteisessä toimintaympäristössä. Yhteisten tavoitteiden perustaksi tarvitaan yhteinen tilannekuva lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja oppimisesta sekä siitä, miten nykyiset tuet ja palvelut vastaavat lasten ja perheiden tarpeisiin. Yhtä tärkeää on tunnistaa lasten ja nuorten hyvinvointiin suunnatut voimavarat yli hallinnonalarajojen ja myös järjestöt ja seurakunnat huomioiden, summaa LAPE-akatemian fasilitaattori Mirja Antila.

Valmennus jatkuu syksyllä 2019 kahdella tilaisuudella, jolloin teemana ovat uudenlainen johtaminen ja uusi vaikuttavuus. Syksyn tilaisuuksien tavoitteena on vahvempi, hallinnonrajat ylittävän lasten ja nuorten hyvinvoinnin verkostomainen johtaminen mm. systeemisen ajattelun lapsibudjetoinnin ja päätösten lapsivaikutusten arvioinnin avulla.

Kunkin maakunnan alueen tilaisuuksiin osallistuu myös ministeriöiden ja Opetushallituksen edustaja. Tilaisuuksia vetää LAPE-akatemian fasilitaattori Mirja Antila. Lisätietoja maakuntien alueiden valmennuksista saa alueen LAPE-muutosagentilta tai kunta-agentilta.

LAPE-akatemia käynnistyi maaliskuussa kansallisella starttitilaisuudella, joka sai hyvin innostuneen palautteen. Katso valtakunnallinen LAPE-akatemian starttitilaisuus jälkitallenteena verkossa.

Lisätietoja:

  • Hankejohtaja Maria Kaisa Aula, sosiaali- ja terveysministeriö, mariakaisa.aula(a)stm.fi, p. 029 516 3658
  • Projektipäällikkö Katja Bergbacka, opetus- ja kulttuuriministeriö, katja.bergbacka(a)minedu.fi, p. 029 533 0267
  • LAPE-akatemian fasilitaattori Mirja Antila, mirjaantila(a)outlook.com, p. 040 513 0930

Muutosagenttien yhteystiedot (stm.fi)
Kunta-agenttien yhteystiedot (minedu.fi)
LAPE-akatemian verkkosivut (stm.fi)

Kärkihankkeet LAPE kärkihankkeet