Sidoevenemang som social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde ordnar under EU-ordförandeskapet

Institutet för hälsa och välfärd THL ordnar flera evenemangen under Finlands EU-ordförandeskapsperiod.

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea ordnar under Finlands EU-ordförandeskapsperiod flera möten för EU:s nätverk för läkemedelstillsyn.

Juli

Inno-möte: SAWP + EU-IN + EUnetHTA + CTFG

17–19.7.2019
Organisatörer:
Fimea, Europeiska läkemedelverket EMA, Heads of Medicines Agencies, Europeiska kommissionen

 • Scientific Advice Working Party (SAWP)
 • EU-Innovation Network (EU-IN)
 • Health Technology Assessment (EUnetHTA)
 • Clinical Trial Facilitation Group (CTFG)

Kontaktperson:
Ritva Pakarinen, Fimea
[email protected]
029 522 3113

September

Genomics to Healthcare

13.9.2019

Organisatör:
THL och FinnGen projektet

Kontaktperson
Viveca Bergman
[email protected]
029 524 7402

Heads of Medicines Agencies

18–20.9.2019

Organisatörer:
Fimea och Europeiska läkemedelverket EMA

Kontaktperson
Ritva Pakarinen, Fimea
[email protected]
029 522 3113

Families and Carers at the Heart of Europe – their role in the economy of well-being

19–20.9.2019

Organisatörer:
EUFAMI och FinFami – Anhörigas stöd för mentalvården centralförbundet rf

Kontaktperson 
Pia Hytönen, FinFami
[email protected]
040 776 5911

Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP)

25–27.9.2019

Organisatörer:
Fimea, Europeiska läkemedelverket EMA och Heads of Medicines Agencies

 • Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP)
 • Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures - Veterinary (CMDv)

Kontaktperson
Ritva Pakarinen, Fimea
[email protected]
029 522 3113

 

Oktober

EU conference on child health and well-being

3–4.10.2019

Organisatörer:
COFACE Families Europe och Befolkningsförbundet

Kontaktperson:
Liz Gosme, COFACE Families Europe
[email protected]

INVEST - Towards the next welfare state?

4.10.2019

Organisatörer: 
THL och Åbo universitet / INVEST projektet

Kontaktperson
Viveca Bergman
[email protected]
029 524 7402

Staffing for care – caring for staff

3–4.10.2019

Organisatörer:
EASPD, Servicestiftelsen för personer med utvecklingsstörning, Delegationen för boende för personer med utvecklingsstörning, Inclusion Europe

Kontaktperson
Kirsi Konola, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö
[email protected]
0207 713 558

One Health Security Conference

14.–15.10.2019

Organisatörer:

THL / SHARP Joint Action konsortium

CHMP + PRAC

21–23.10.2019

Organisatörer:
Fimea och Europeiska läkemedelverket EMA

 • Committee for Medicinal Products for Human Use  (CHMP)
 • Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC)

Kontaktperson
Ritva Pakarinen, Fimea
[email protected]
029 522 3113

Demographic Change, Equality and Wellbeing – Towards Integrated Policies for Ageing Societies

30.10.2019

Organisatörer:
THL och Finlands Akademi

 

Kanta Services – Lessons Learned and Next Steps in Digitalizing Welfare and Healthcare Services in Finland (webinaari)

31.10.2019

Organisatör:
THL

November

Working Group of Enforcement Officers (WGEO)

10–13.11.2019

Organisatörer:
Fimea och Heads of Medicines Agencies

Kontaktperson
Ritva Pakarinen, Fimea
[email protected]
029 522 3113

Vision Zero Summit 2019: Strategy. Mindset. Practice.

12–14.11.2019

Organisatörer:
Arbetshälsoinstitutet och nationella Noll olycksfall-forumet

Kontaktperson:
Minna Huuskonen, Työterveyslaitos
[email protected]
030 474 2240
www.visionzero.fi

IT Directors + CMDh

18–20.11.2019

Organisatörer:
Fimea, Europeiska läkemedelverket EMA och Heads of Medicines Agencies

 • IT-Directors Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures - Human (CMDh)

Kontaktperson:
Ritva Pakarinen, Fimea
[email protected]
029 522 3113

The 45th Meeting of the Competent Authorities for Medical Devices

18–20.11.2019 (reservtid 14–16.10.2019)

Organisatör:
Valvira

Kontaktperson
Heikki Mattlar, Valvira
[email protected]
0295209506

COMP + PDCO+  CAT 

20–22.11.2019

Organisatörer:
Fimea och Europeiska läkemedelverket EMA

 • Committee for Orphan Medicinal Products (COMP)
 • Paediatric Committee (PDCO)
 • Committee for Advanced Therapies (CAT)

Kontaktperson
Ritva Pakarinen, Fimea
[email protected]
029 522 3113

Supporting non-violent and participatory childhoods

26.11.2019

Organisatör:
THL

Kontaktperson
Taina Laajasalo
[email protected]
 

Heads of Medicines Agencies (HMA)

27–29.11.2019

Organisatörer:
Fimea och Europeiska läkemedelverket EMA

 • Human and veterinary medicines

Kontaktperson
Ritva Pakarinen, Fimea
[email protected]
029 522 3113

 

December

 

Innovations in Health and Social Care – Enhancing Health and Wellbeing in Europe

3.12.2019

Organisatörer:
THL, Finlands akademi, ISS (National Institute of Health, Italy) / TO-REACH konsortium

Kontaktperson
Viveca Bergman
[email protected]
029 524 7402

Europe That Protects: Safeguarding Our Planet, Safeguarding Our Health

3–4.12.2019

Organisatörer:
THL i samarbete med Finlands miljöcentral och WHO/GARD

Kontaktperson:
Viveca Bergman
[email protected]
029 524 7402

New openings of cancer screening in Europe - iPAAC Joint Action

5.12.2019

Organisatörer:
Cancer Society of Finland, THL, iPAAC, EU

Kontaktperson
Satu Lipponen, Suomen Syöpäyhdistys
050 563 4558
[email protected]

Supporting refugees’ mental health  (Att stöda mentala välmåendet hos flyktingar)

11.-12.12.2019

Organisatör:
THL

Kontaktperson:
Viveca Bergman
[email protected]
029 524 7402

Lisätietoja

Noora Saarinen, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVR 0295163039