EU-sääntely ja yhteistyö tupakka- ja nikotiinipolitiikassa

Euroopan Unionin tupakkapolitiikka vaikuttaa monin tavoin myös Suomen tupakkapolitiikkaan. Komission syöpäohjelman yhtenä tavoitteena on luoda tupakoimaton sukupolvi vuoteen 2040 mennessä.

Suomen tupakkalainsäädännössä on pantu täytäntöön EU:n tupakkatuotedirektiivi ja tupakkamainontadirektiivi.

Tupakkatuotedirektiiviin liittyy täydentäviä toimeenpanosäädöksiä. Alla olevassa linkissä on niistä yhteenvetosivu. Säädöstä klikkaamalla aukeavat suomenkieliset versiot.

Tupakkalaissa tarkoitetut tuotteet kuuluvat myös EU:n markkinavalvonta-asetuksen soveltamisalaan ja tupakkatuotteissa käytettävät filtterit kuuluvat kertakäyttömuovidirektiivin soveltamisalaan.

Tupakkatuotteiden jäljitettävyysjärjestelmä

Jäljitettävyysjärjestelmästä on säädetty EU:n tupakkatuotedirektiivissä (2014/40/EU) ja sen tarkoituksena on ehkäistä tupakkatuotteiden laitonta kauppaa.

Tupakkalaissa (549/2019) jäljitettävyyttä koskevat säännökset ovat luvussa 6. Jäljitettävyysjärjestelmästä ja sen toimeenpanosta kerrotaan Valviran laittoman kaupan ehkäisyä koskevilla verkkosivuilla.

Sosiaali- ja terveysministeriön nimeää jäljitettävyysjärjestelmän edellyttämän tunnisteiden antajan Suomen markkinoille saatettavien tupakkatuotteiden osalta. STM:n nimeämä tunnisteiden antaja on All Soft Corp s.r.o. Suosittelemme, että talouden toimijat seuraavat tunnisteiden antajan sivustoja kuukausittain mahdollisten päivitysten ja uutisten vuoksi.

Lisätietoja

Meri Paavola, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Hyvinvoinnin ja terveyden suojelu -yksikkö / HYT Puhelin:0295163343   Sähköpostiosoite:


Reetta Honkanen, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Hyvinvoinnin ja terveyden suojelu -yksikkö / HYT Puhelin:0295163684   Sähköpostiosoite: