FI SV EN

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan Suomessa järjestettävät oheistapahtumat EU-puheenjohtajakaudella 1.7.-31.12.2019

 

17.-19.7.2019. Järjestäjät: Fimea, Euroopan lääkevirasto EMA, sekä Heads of Medicines Agencies ja Euroopan komissio
Inno-kokous: SAWP + EU-IN + EUnetHTA + CTFG 

Scientific Advice Working Party (SAWP)
Tieteellisen neuvonnan työryhmä

EU-Innovation Network (EU-IN)
Varhaisvaiheen teknologioiden identifiointi (horizon scanning) ja kansallisen tieteellisen neuvonnan kehittäminen

Health Technology Assessment (EUnetHTA)
EU-tason HTA-virastojen yhteistyöfoorumi, keskittyy erityisesti terveystaloustieteelliseen arviointiin

Clinical Trial Facilitation Group (CTFG)
Kliinisten lääketutkimusten yhteiset käytännöt ja harmonisointi Euroopan lääkeverkostossa

Yhteyshenkilö
kokouskoordinaattori Ritva Pakarinen, Fimea, p. +358 29 522 3113, [email protected]

 

13.9.2019 Järjestäjät: THL
Genomics to Healthcare

Yhteyshenkilö Viveca Bergman, THL

 

18.-20.9.2019 Järjestäjät: Fimea ja Euroopan lääkevirasto EMA
Heads of Medicines Agencies (HMA) 1

Euroopan lääkevalvontavirastojen päällikkökokous 

Yhteyshenkilö
kokouskoordinaattori Ritva Pakarinen, Fimea, p. +358 29 522 3113, [email protected]

 

19.-20.9.2019 Järjestäjät: EUFAMI ja FinFami – Mielenterveysomaisten keskusliitto ry
Families and Carers at the Heart of Europe – their role in the economy of well-being

Yhteyshenkilö Pia Hytönen, FinFami

 

25.-27.9.2019 Järjestäjät: Fimea, Euroopan lääkevirasto EMA, sekä Heads of Medicines Agencies
Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP)

Eläinlääkekomitea, keskitetyn menettelyn myyntilupahakemusten arviointi EU:n komission päätöksentekoprosessia varten.  

Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures - Veterinary (CMDv)
Myyntilupien tunnustamismenettelyn ja hajautetun menettelyn koordinointiryhmä, eläinlääkkeet

Yhteyshenkilö
kokouskoordinaattori Ritva Pakarinen, Fimea, p. +358 29 522 3113, [email protected]

Syys-lokakuu 2019 Järjestäjät:  THL ja Turun yliopisto/ INVEST lippulaivahanke
Towards the next welfare state? (Hyvinvointivaltion haasteet ja muutoksen mahdollisuudet)

Yhteyshenkilö
Viveca Bergman, THL

 

3.-4.10.2019 Järjestäjät: COFACE Families Europe ja Väestöliitto
EU conference on child health and well-being                                          

Yhteyshenkilö
Liz Gosme, COFACE Families Europe

 

3.-4.10.2019 Järjestäjät: EASPD ja Kehitysvammaisten Palvelusäätiö yhdessä Kehitysvamma-alan neuvottelukunnan kanssa. Mukana järjestelyissä myös Inclusion Europe.
Staffing for care -caring for staff

Yhteyshenkilö
Kirsi Konola, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

 

21.-23.10.2019 Järjestäjät: Fimea ja Euroopan lääkevirasto EMA
CHMP + PRAC

Committee for Medicinal Products for Human Use  (CHMP)
Lääkevalmistekomitea. Keskitetyn menettelyn myyntilupa-hakemusten arviointi EU:n komission päätösprosessia varten.

Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC)
Lääketurvallisuus- ja riskienarviointikomitea

Yhteyshenkilö
kokouskoordinaattori Ritva Pakarinen, Fimea, p. +358 29 522 3113, [email protected]

 

30.-31.10.2019 Järjestäjät: THL yhdessä Suomen Akatemian ja STM:n kanssa
EU Joint Programming Initiative: More Years, Better Lives (JPI MYBL)

Yhteyshenkilö
Viveca Bergman, THL

 

Lokakuu 2019 Järjestäjät: THL, SHARP-Joint Action konsortio, ECDC
Thematic meeting on preparedness and IHR strengthening

Yhteyshenkilö
Viveca Bergman, THL

 

10.-13.11.2019 Järjestäjät: Fimea ja Heads of Medicines Agencies
Working Group of Enforcement Officers (WGEO)

Lääkerikollisuuteen liittyvät ilmiöt ja uhkat. Kokous järjestetään yhteistyössä Ruokaviraston kanssa.

Yhteyshenkilö
kokouskoordinaattori Ritva Pakarinen, Fimea, p. +358 29 522 3113, [email protected]

 

12.-14.11.2019 Järjestäjät: Työterveyslaitos ja kansallinen Nolla tapaturmaa -foorumi
Vision Zero Summit 2019 Strategy. Mindset. Practice.

Yhteyshenkilö
Minna Huuskonen, Työterveyslaitos, www.visionzero.fi

 

18.-20.11.2019 Järjestäjät: Fimea, Euroopan lääkevirasto EMA, sekä Heads of Medicines Agencies
IT Directors + CMDh

Lääkevirastojen IT-johtajien työryhmä

Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures - Human (CMDh)
Tunnustamismenettelyn ja hajautetun myyntilupamenettelyn koordinointiryhmä, ihmislääkkeet.

Yhteyshenkilö
kokouskoordinaattori Ritva Pakarinen, Fimea, p. +358 29 522 3113, [email protected]

18.-20.11.2019 (varalla 14-16.10.2019) Järjestäjä: Valvira

Lääkinnällisten laitteiden toimivaltaisten viranomaisten 45. kokous
The 45th Meeting of the Competent Authorities for Medical Devices

Yhteyshenkilö
Heikki Mattlar, Valvira

 

20.-22.11.2019 Järjestäjät: Fimea ja Euroopan lääkevirasto EMA
COMP + PDCO+  CAT 

Committee for Orphan Medicinal Products (COMP)
Harvinaislääkekomitea,
Harvinaisiin sairauksiin tarkoitettujen lääkkeiden arviointi


Paediatric Committee (PDCO)
Lastenlääkekomitea


Committee for Advanced Therapies (CAT)
Pitkälle kehittyneiden terapioiden komitea

Yhteyshenkilö
kokouskoordinaattori Ritva Pakarinen, Fimea, p. +358 29 522 3113, [email protected]

 

26.-28.11.2019 Järjestäjä: THL
Research-informed solutions for international child protection co-operation – focus on supporting non-violent and participatory up-bringing (kasvatuskulttuuri)

Yhteyshenkilö
Päivi Lindberg /THL; Marjo Malja ja Pirjo Lillsunde/ STM

 

27.-29.11.2019 Järjestäjät: Fimea ja Euroopan lääkevirasto EMA
Heads of Medicines Agencies (HMA) 2

Euroopan lääkevalvontavirastojen päällikkökokous 

Yhteyshenkilö
kokouskoordinaattori Ritva Pakarinen, Fimea, p. +358 29 522 3113, [email protected]

 

Marraskuu 2019 Järjestäjät: THL, Suomen Akatemia, ISS (National Institute of Health, Italy) TO-REACH konsortion puolesta
Supporting Innovation to Enhance Well-being of European Citizens

Yhteyshenkilö
Viveca Bergman, THL


Marras-joulukuu 2019 Järjestäjä: THL
Supporting refugees’ mental health  (Pakolaisten mielen hyvinvoinnin tukeminen)

Yhteyshenkilö
Viveca Bergman, THL

 

3.-4.12.2019 Järjestäjä: THL yhteistyössä mm. SYKE:n, WHO/GARD:n kanssa
European initiative on human health to endorse planetary sustainability

Yhteyshenkilö
Viveca Bergman, THL

 

5.12.2019 Järjestäjä: Cancer Society of Finland, THL, iPAAC, EU
New openings of cancer screening in Europe - iPAAC Joint Action

Yhteyshenkilö
Satu Lipponen, Suomen Syöpäyhdistys

 

Lisätietoja

Noora Saarinen, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVR 0295163039