EU:n neuvoston puheenjohtajuus

Neuvoston puheenjohtajuus kiertää EU:n jäsenmaiden kesken puolen vuoden välein. Puolivuotiskautensa aikana puheenjohtajamaa johtaa puhetta neuvoston kokouksissa kaikilla tasoilla ja auttaa näin varmistamaan EU:n työn jatkuvuuden neuvostossa.

Slovenian puheenjohtajakausi 2021

Slovenia toimii EU:n neuvoston puheenjohtajamaana 1.7. –31.12.2021. Puheenjohtajakaudellaan Slovenia pyrkii aktiivisesti vahvistamaan EU:n kykyä selviytyä terveys-, talous-, energia-, ilmasto- ja kyberkriiseistä. Seuraavat puheenjohtajat ovat Ranska (1.1.2022–30.6.2022) ja Tšekki (1.7.2022–31.12.2022).

Slovenian puheenjohtajakaudella keskitytään yhteiseen tulevaisuuteen ja EU:n vahvistamiseen

Slovenia on keskittänyt puheenjohtajakautensa tavoitteet neljään prioriteettiin, jotka perustuvat EU:n strategiseen ohjelmaan:

  • EU:n elpyminen, selviytymiskyky ja strateginen riippumattomuus
  • Euroopan tulevaisuuden pohtiminen
  • Eurooppalainen elämäntapa, oikeusvaltioperiaate ja eurooppalaiset arvot
  • Turvallisuuden ja vakauden lisääminen EU:n lähinaapurustossa

Slovenian puheenjohtajakauden terveysohjelman keskiössä on Euroopan terveysunionia koskevien aloitteiden eteenpäinvieminen, joiden tarkoitus on parantaa EU:n tason suojaa, ennaltaehkäisyä, valmiuksia ja reagointia ihmisen terveyteen kohdistuvia uhkia vastaan. Erityisinä painopisteinä Slovenialla on terveysjärjestelmien kestävyyden kehittäminen ja EU:n rooli globaalissa terveysyhteistyössä.

Slovenia aikoo puheenjohtajakaudellaan jatkaa sosiaalisen ulottuvuuden kehittämistä. Tärkeinä lähtökohtina kaudella ovat työsuojelu, osaaminen ja työympäristön elinkaari sekä osallistavampien työmarkkinoiden luominen kaikille ikäryhmille. Tärkeinä teemoina esiin nousevat myös väestön ikääntyminen ja sukupuolten tasa-arvo.

Neuvostossa tullaan keskustelemaan muun muassa Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toimeenpanosta, eurooppalaisesta ohjausjaksosta, uudesta työterveyttä ja -turvallisuutta koskevasta EU:n strategiakehyksestä sekä tasa-arvoisesta Euroopasta.

Lisätietoa Slovenian puheenjohtajakaudesta ja sen tavoitteista löytyy täältä:

Kokoukset Slovenian kaudella

Koronavirustilanne vaikuttaa Slovenian kaudella järjestettäviin kokouksiin.

Slovenian kaudella suunniteltuja kokouksia:

  • Työllisyys-, sosiaali- ja terveysministerien epävirallinen kokous, 23.–24. syyskuuta 2021
  • Terveysministerien epävirallinen kokous, 4.–5. lokakuuta 2021
  • Työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvosto (työllisyys ja sosiaalipolitiikka), 15. lokakuuta 2021
  • Työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvosto (työllisyys ja sosiaalipolitiikka), 6. joulukuuta 2021

Lisätietoja