Sivua päivitetään

EU:n neuvoston puheenjohtajuus

Neuvoston puheenjohtajuus kiertää EU:n jäsenmaiden kesken puolen vuoden välein. Puolivuotiskautensa aikana puheenjohtajamaa johtaa puhetta neuvoston kokouksissa kaikilla tasoilla ja auttaa näin varmistamaan EU:n työn jatkuvuuden neuvostossa.

Portugalin EU-puheenjohtajakausi 2021

Portugali toimii EU:n neuvoston puheenjohtajamaana 1.1.2021–30.6.2021.

Koronaviruspandemia hallitsee edelleen Portugalin puheenjohtajakauden painotuksia terveyssektorilla. Keskeisenä tavoitteena Portugalin kaudella EU:n neuvoston puheenjohtajamaana on saada EU selviytymään koronapandemiasta. Kriisin vaikutusten käsittely jatkunee myös Portugalin kauden jälkeen Slovenian kaudella. Seuraavat puheenjohtajat ovat Ranska (1.1.2022–30.6.2022) ja Tšekki (1.7.2022–31.12.2022).

Työllisyys- ja sosiaaliasiat asiat keskeisessä roolissa Portugalin pj-kaudella

Portugalin kauden prioriteetteina ovat sukupuolten tasa-arvo, etenkin naisiin kohdistuva väkivalta, vammaiskysymykset, väestön ikääntyminen sekä asunnottomuuskysymykset. Kaudella on tarkoitus hyväksyä päätelmät ikääntymisestä, tasa-arvosta ja Covid-19 vaikutuksista sekä vammaiskysymyksistä.

Lisäksi Portugali pyrkii viemään päätökseen neuvottelut neuvoston suositukseksi romanien tasa-arvosta, osallisuudesta ja osallistumisesta. Painopisteisiin kuuluu myös Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toimeenpanosuunnitelma.

Komissiolta on tulossa Portugalin puheenjohtajakauden aikana edotukset koskien lasten oikeuksia ja hyvinvointia, palkka-avoimuutta ja väestön ikääntymistä. Lisäksi komissio antaa vammaisstrategian vuosille 2021-2030 sekä uutta työsuojelustrategiaa koskevan tiedonannon.

Portugalin kaudella jatketaan myös aiempien puheenjohtajien kausilta periytyviä lainsäädäntöneuvotteluja mm. nk. syöpädirektiivin neljännestä päivitysehdotuksesta, sosiaaliturvan koordinaatioasetuksesta ja riittävistä vähimmäispalkoista.

Portugali järjestää koronatilanteesta riippuen sosiaaliasioita käsittelevän huippukokouksen Portossa 7.-8.5.2021. Portossa on tarkoitus antaa julkilausuma koskien EU:n sosiaalisen ulottuvuuden kehittämistä. Julkilausumassa on tarkoitus vahvistaa komission tiedonanto koskien Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toimeenpanoa. Tiedonanto on tulossa helmikuussa.

Kokoukset Portugalin kaudella

Koronavirustilanne vaikuttaa Portugalin kaudella järjestettäviin kokouksiin.

Portugalin kaudella suunniteltuja kokouksia:

  • Epävirallinen työllisyys- ja sosiaaliministerien kokous 22.-23.2.2021
  • Virallinen työllisyys- ja sosiaaliministerien kokous 15.3. 2021 
  • Virallinen terveysministereiden kokous 16.3.2021
  • Sosiaaliasioita käsittelevä huippukokous 7.-8.5.2021
  • Virallinen työllisyys- ja sosiaaliministerien kokous 14.6.2021
  • Virallinen terveysministereiden kokous 15.6.2021

Lisätietoja