Sosiaalinen luototus laajenee käyttöön koko Suomeen 

24.11.2022 14.03
STM
Jokaisen hyvinvointialueen on järjestettävä sosiaalista luototusta alueellaan 1.8.2023 alkaen. Sosiaalinen luototus pysyy edelleen sosiaalihuoltoon kuuluvana sosiaalityön välineenä. Uutta on se, että sosiaaliseen luototukseen voidaan myöntää vapaakuukausia ja maksuvapautuksia laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä.

Kehitysvammalain muutoksilla turvattaisiin palveluiden jatkuvuus 1.1.2023 hyvinvointialueilla eduskunnan jatkaessa vammaispalvelulain käsittelyä

24.11.2022 13.30
STM
Hallitus on antanut vammaispalvelulainsäädännön uudistamista koskevan esityksen eduskunnalle 22.9.2022 (HE 191/2022 vp). Sen käsittely jatkuu eduskunnassa. Tänään annettavalla kehitysvammalakia koskevalla esityksellä huolehditaan hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyessä 1.1.2023 tarvittavista välttämättömistä lakimuutoksista vammaispalvelulain käsittelyn ollessa eduskunnassa vielä kesken.

Hallitus antoi esityksen poikkeusolojen vakuutustakuusta annetun lain muuttamisesta 

17.11.2022 13.58
STM
Poikkeusolojen vakuutustakuulla pyritään varmistamaan väestön toimeentulolle tai elinkeinoelämän toimivuudelle ja huoltovarmuudelle keskeisten kuljetusten riittävä vakuutusturva. Sääntelyn päivittämisen taustalla on turvallisuusympäristön muutos. 

Koronarokottamisen ja -testien korvattavuutta esitetään jatkettavaksi kesäkuun 2023 loppuun

17.11.2022 13.57
STM
Koronarokottamisten sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset jatkuisivat kesäkuun 2023 loppuun. Myös koronatestit kuuluisivat korvausten piiriin. Korvattavuus koskee Suomessa asuvia tai työskenteleviä sairausvakuutettuja henkilöitä.
Ministeriö

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa sosiaali- ja terveyspolitiikan suunnittelusta ja ohjauksesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallinnonala

Hallinnonala

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimii useita itsenäisiä laitoksia ja virastoja.

Ministeriön hallinnonala

Ministerit

Hanna Sarkkinen
Hanna Sarkkinen
Sosiaali- ja terveysministeri
Krista Kiuru
Krista Kiuru
Perhe- ja peruspalveluministeri
Thomas Blomqvist
Thomas Blomqvist
Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri