Krista Kiuru perhe- ja peruspalveluministeriksi

6.10.2022 14.04
STM VNK

Tasavallan presidentti on nimittänyt torstaina 6. lokakuuta valtiotieteiden maisteri, kansanedustaja Krista Kiurun valtioneuvoston jäseneksi ja perhe- ja peruspalveluministeriksi. Samalla presidentti vapautti kansanedustaja, lääketieteen lisensiaatti, valtiotieteen maisteri Aki Lindénin valtioneuvoston jäsenyydestä ja perhe- ja peruspalveluministerin tehtävästä.


Kunnille korvataan koronaepidemiasta aiheutuneet lisäkustannukset koko vuoden 2022 osalta

6.10.2022 14.13
STM
Valtionavustushaku on auki 7.10.-4.11.2022. Valtionavustusta myönnetään erityisesti testauksesta, rokottamisesta sekä hoidosta aiheutuviin lisäkustannuksiin.

Mielenterveys- ja päihdelainsäädäntöä uudistetaan

29.9.2022 13.49
STM
Hallitus esittää uudistuksia mielenterveys- ja päihdelainsäädäntöön. Jatkossa hoidosta ja sosiaalihuollon mielenterveys- ja päihdetyöstä säädettäisiin ensisijaisesti sosiaalihuoltolaissa ja terveydenhuoltolaissa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiotutkimukseen myönnetty rahoitusta

7.10.2022 12.27
STM
Mies astuu sisään terveyskeskukseen
Sosiaali- ja terveysministeriö on osoittanut Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle 1 850 000 € sote-integraatiotutkimusta varten.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kansainvälinen auditointi alkaa

3.10.2022 13.58
STM
Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kansainvälisen auditoinnin tulossopimuksessa sovitun mukaisesti. Auditointi valmistuu alkukeväästä 2023, ja sen pohjalta on tarkoitus kehittää THL:n toimintaa.
Ministeriö

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa sosiaali- ja terveyspolitiikan suunnittelusta ja ohjauksesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallinnonala

Hallinnonala

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimii useita itsenäisiä laitoksia ja virastoja.

Ministeriön hallinnonala

Ministerit

Hanna Sarkkinen
Hanna Sarkkinen
Sosiaali- ja terveysministeri
Krista Kiuru
Krista Kiuru
Perhe- ja peruspalveluministeri
Thomas Blomqvist
Thomas Blomqvist
Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri