Esikuntayksikkö (ESY)

Esikuntayksikkö (ESY) avustaa ja tukee erillisenä tulosyksikkönä kansliapäällikön toimintaa sekä sovittaa yhteen ministeriön osastojen ja yksiköiden eri tehtäviä.

Esikuntayksikkö

  • toteuttaa ministeriön strategista suunnittelua
  • seuraa hallitusohjelman toimeenpanoa ministeriön vastuualueella
  • kehittää säädösvalmistelua
  • valmistelee laaja-alaisia lainsäädäntöhankkeita
  • sovittaa yhteen sosiaaliturvan taloutta koskevia tehtäviä
  • tukee ministeriön sisäistä ja hallinnonalan yhteistyötä
  • hoitaa edustuksia kotimaisissa ja kansainvälisissä organisaatioissa.

Esikuntayksikön päällikkö on kehitysjohtaja Marja-Liisa Parjanne.